Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, gimnazjum

maj 2015

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Kolejna porcja zadań na początku czerwca
Zapraszam na www.polski-online.pl

 

Skróty to skrócone formy wyrazów lub połączeń wyrazowych.
    

Zapisujemy je:
   

z kropką – jeśli zostały  utworzone przez odrzucenie końcowej części słowa, np.

profesor –  prof.

inżynier –  inż.

ulica – ul.
   

bez kropki – jeśli skrót kończy się taką sama literą jak cały wyraz, np.

magister – mgr

numer – nr

doktor – dr
   

W skrótach wielowyrazowych kropkę stawiamy:

na końcu, np.

pod tytułem – pt.

ciąg dalszy nastąpi – cdn.
   

po każdej literze skracanego połączenia, jeśli choć jeden wyraz rozpoczyna się samogłoską, np.

między innymi – m.in.

przed naszą erą – p.n.e.
   

Zdanie złożone podrzędnie przydawkowe odpowiada na pytania przydawki: jaki?, jaka?, jakie?, który?, która?, które?, czyj?, czyja?, czyje?, ile?
   

Przykładowe zdania
   

Dostali tyle pieniędzy, (ile?) ile wypracowali.

Podobają mi się kwiaty, (jakie?) które mają kolorowe płatki.

Spotkamy się w miejscu, (jakim?) o którym mi opowiadałeś.

Przeczytałam książkę, (jaką?) którą mi poleciłeś.
   

1. Kto opowiada o wydarzeniach?

O wydarzeniach opowiada wszechwiedzący narrator.
   

2. Jaki jest główny wątek utworu?

Utwór ma tylko jeden wątek – ukazuje historię głównego bohatera, od urodzin aż do śmierci.
   

3. Przedstawienie głównego bohatera

Był to dziesięcioletni wiejski chłopiec pochodzący z bardzo biednej rodziny.

Był dzieckiem wątłym, chorowitym, miał zapadnięte policzki, chodził boso, w lichej koszulinie.

Był wytrwały, cierpliwy, bardzo wrażliwy.

Miał wielkie uzdolnienia muzyczne, wszędzie słyszał granie: w drzewach, wietrze. Muzyka była jego wielką pasją. Za próbę jej zrealizowania zapłacił najwyższą cenę – własnego życia.
   

4. Inni bohaterowie

Matka Janka
Biedna, wiejska kobieta, sama wychowywała syna, nie rozumiała jego zainteresowań.

Mieszkańcy dworu
Nie interesowało ich życie ludności wiejskiej. Sporo czasu spędzali za granicą i tam zachwycali się uzdolnieniami młodych ludzi.
   

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.