Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, gimnazjum

czerwiec 2014

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Kolejna porcja zadań na początku września
Zapraszam na www.polski-online.pl

 

Narrator to postać opowiadająca w utworze epickim.

Narrator konkretny wypowiada się w 1. osobie liczby pojedynczej. Jest subiektywny, jawny, należy do świata przedstawionego.

Narrator abstrakcyjny wypowiada się w 3. osobie liczby pojedynczej. Jest anonimowy, obiektywny, wszechwiedzący i ukrywa się za wydarzeniami.

Narracja to wypowiedź narratora. Może mieć formę opowiadania, opisu.

 

Zadanie 1

Na podstawie poniższego tekstu wskaż poprawne odpowiedzi

Muszę jakoś zadziałać na te czerwone plamy na twarz. Postanowiłam ulżyć im maseczką z twarogu utartego na pulchną papkę. O włosach też nie zapomniałam. Okład z olejku rycynowego i żółtka. Głowę z jajecznicą okręciłam workiem plastikowym i ręcznikiem, a na twarz napakowałam twarogu. Gdy tak sobie spokojnie leżałam, rozległ się dzwonek. (Małgorzata Budzyńska „Ala Makota. Notatnik sfrustrowanej nastolatki”, fragm.).

I. Narrator w powyższym tekście jest:
A. Wszechwiedzący.
B. Subiektywny.
C. Jawny.
D. Poprawne są odpowiedzi B i C. 

II. W powyższym tekście zawarty jest:
A. Opis przedmiotu.
B. Opis krajobrazu.
C. Opis sytuacji.
D. Opis przeżyć wewnętrznych. 

III. Narrator w powyższym tekście wypowiada się:
A.W 1. osobie liczby mnogiej.
B. W 3. osobie liczby pojedynczej.
C. W 1. osobie liczby pojedynczej.
D. W 3. osobie liczby mnogiej.

 

Kropkę stawiamy:

na końcu wypowiedzenia, to jest zdania lub ich równoważnika, np. Karol spędził wakacje nad morzem.
po liczebnikach porządkowych wyrażonych cyframi arabskimi, np. Karol zdobył 1. miejsce w zawodach sportowych.
po inicjałach, np. M.K.
po liczbie lub literze wprowadzającej części składowe wypowiedzi, np. 1. … a. …
po datach pisanych w całości cyframi arabskimi, np. Karol przyjechał do Zakopanego 5. 07. 2013.
po skrótach obcych jednostek monetarnych, np. dol. – dolar
po skrótach w wypadku odrzucenia końca wyrazu, np. tj.
gdy skrót występuje nie w mianowniku ale w innym przypadku zależnym, np. Karol poszedł do dr. Słowika. 

Kropki nie stawiamy:

po datach i określeniach godzin, np. 5 lipca o godzinie 3 po południu Karol przyjechał do Zakopanego.
w datach pisanych cyframi arabskimi i rzymskimi, np. 5 VII Karol przyjechał do Zakopanego.
po polskich jednostkach monetarnych, np. zł – złoty
po skrótach jednostek miar i wag, np. m – metr
gdy skrót występuje w mianowniku, np. dr Słowik przyjął Karola

 

Zadanie 1

Przeczytaj uważnie poniższe przykłady. Postaw lub nie wstawiaj kropki. 

Marek Kowalik urodził się 31 07 1999 roku Jego inicjały to M K Jest uczniem 3 klasy Jego tata jest dr medycyny a mama mgr biologii Podczas wakacji Marek zbierał maliny i otrzymał zapłatę w kwocie 50 zł i 50 gr 

 

1. Jaka jest budowa wiersza?
Wiersz zbudowany jest z trzech zwrotek, z których każda liczy po cztery wersy. 

2. Jak wypowiada się podmiot liryczny?
Podmiot liryczny opisuje sytuację liryczną. 

3. Jaki jest temat wiersza?
Tematem wiersza są zawody kulturystyczne. 

4. W jaki sposób został opisany jeden z zawodników?
Atleta ma naoliwioną skórę, przybiera różne pozy, pręży muskuły, zadaje ciosy niewidzialnemu przeciwnikowi, przykuca. 

5. Jak zachowuje się publiczność?
Publiczność nagradza jego występy gromkimi oklaskami. 

6. Na czym polega ironiczny charakter wiersza?
Ironiczny charakter wiersza polega na sposobie, w jaki został przedstawiony kulturysta, np. „kto jest jak strucla zasupłany” – za bardzo umięśniona postura zawodnika, „on kłania się na odpowiednich witaminach” – ośmieszenie sposobu uzyskania przez kulturystę doskonałego ciała. 

7. Czym różnią się „siła mięśni” od „siły ducha”?
„Siła mięśni” oznacza przesadne dbanie o fizyczny rozwój. „Siła ducha” to dbanie o rozwój intelektualny. 

 

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.