Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, szkoła podstawowa

styczeń 2016

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej
 

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Zapraszam na www.polski-online.pl

1. Czas wydarzeń
Wydarzenia rozgrywają się pod koniec XV wieku, a konkretnie w latach 1479-1489.

2. Miejsce wydarzeń
Poręba, Kraków, Wilno

3. Plan ramowy
1. Ucieczka z domu Wawrzusia Skowronka.
2. Pobyt chłopca u wiłów.
3. Spotkanie ze Stankiem i przybycie do Krakowa.
4. Służba u Jana Długosza.
5. Terminowanie u Wita Stwosza.
6. Spotkanie z Jasiem Śliwą, przyjacielem z Poręby.
7. Podróż Wawrzka do Wilna.
8. Podarunek od królewicza Kazimierza.
9. Pomoc Wawrzka i Jasia w schwytaniu Czarnego Rafała.
10. Radosne spotkanie Wawrzusia z rodziną.
11. Odsłonięcie ołtarza Wita Stwosza w kościele Mariackim.

Zadanie 1
Do podanych przypadków dopisz pytania, na które odpowiadają.

z kim? z czym?; kto? co?; o!; komu? czemu?; kogo? co?; kogo? czego?; o kim? o czy?

Mianownik
Dopełniacz
Celownik
Biernik
Narzędnik
Miejscownik
Wołacz

Zadanie 2
Przyporządkuj wyraz ‚kredka’ do poszczególnych przypadków

kredko, kredki, kredkę, kredka, kredce, kredką, kredce

Mianownik
Dopełniacz
Celownik
Biernik
Narzędnik
Miejscownik
Wołacz

Zadanie 3
Określ przypadek podkreślonych rzeczowników.

A. W czwartek idę ze znajomymi do kina.
B. To był wspaniały człowiek .
C. Nigdy nie mówię źle o przyjaciołach.
D. Widziałem wielu znakomitych zawodników.
E. Zawsze uważnie przyglądam się ludziom.
F. O zimo, jaka jesteś piękna.

 

UWAGA: ODPOWIEDZI SZUKAJ NA FB STRONY

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.