Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, szkoła podstawowa

styczeń 2014

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej

Ta usługa edukacyjna jest GRATIS.
NIE CZEKAJ! SPRAWDŹ SIĘ!

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Kolejna porcja zadań na początku lutego
Zapraszam na www.polski-online.pl

 

1. Miejsce wydarzeń

Miejsca rozgrywających się wydarzeń to m.in. Port-Said, Chartum, Dinah, Omdurman, Faszoda, Góra Lindego.

2. Historia w powieści

Akcja powieści toczy się pod koniec XIX wieku. Spośród wydarzeń historycznych można wymienić powstanie Mahdiego przeciw Anglikom w 1855 roku czy też budowę Kanału Sueskiego w latach 1859-1869.

3. Ukształtowanie terenu

Elementy składające się na ukształtowanie terenu to przykładowo pustynia, dżungla, step, sawanna, wąwozy, podgórza, rzeki, oazy.

4. Fauna

Jest bogata i niebezpieczna, są tam zwierzęta takie jak: lwy, skorpiony, węże, pająki, słonie, żyrafy, bawoły, antylopy, wielbłądy, zebry, bubale, kudu, papugi, motyle, gołębie, kraski, szpaki, synogarlice. 

5. Flora

Jest bogata i piękna, przykładowo można wymienić: akacje, paprocie, storczyki, bzy, róże, osty, wrzosy, mchy, trawy, dziki jaśmin, drzewa nabaku, palmy daktylowe, drzewa figowe, pomarańczowe, rafie, chlebowce, rycynusy. 

6. Zjawiska przyrodnicze

Spośród zjawisk przyrodniczych trzeba wymienić takie jak klimat pustynny, burza piaskowa, pora deszczowa, fatamorgana, „śpiewające piaski” pustyni. 

7. Plemiona afrykańskie i ich obyczaje

W powieści mowa jest o takich plemionach afrykańskich jak Wa-hima, Samburu, Szyllukowie.

Sfera religijna: derwisze, bożki, Mzimu (dobry lub zły duch).

Sfera dnia codziennego: braterstwo krwi, bicie w bębny jako sposób porozumiewania się między wioskami, specyficzny język oddający sposób myślenia plemion.

Warto wiedzieć, że w Sudanie mieszkali Arabowie.

 

Zadanie 1

Ułóż w porządku alfabetycznym nazwy zwierząt, o których mowa w punkcie 4. 

Zadanie 2

Znajdź na mapie trzy miejsca, w których rozgrywały się wydarzenia. 

Zadanie 3

W kilku zdaniach wyjaśnij zjawisko „śpiewających piasków” pustyni.

 

Czasowniki dokonane informują, że dana czynność została zakończona lub zakończy się w przyszłości. Czasowniki dokonane mają formy czasu przeszłego, a w czasie przyszłym występują tylko w formie prostej, np. ugotowałam – ugotuję.

Czasowniki niedokonane informują, że dana czynność nie została zakończona bądź nie wiemy, czy zakończy się w przyszłości. Czasowniki niedokonane występują w czasie przeszłym, teraźniejszym, przyszłym złożonym, np. czytałam – czytam – będę czytała.

 

Zadanie 1

W podanych zdaniach podkreśl czasowniki, a następnie określ, które z nich są dokonane, a które niedokonane. 

A. Jan pisze list.
B. Jan pisał list.
C. Jan napisał list.
D. Jan napisze list.
E. Jan będzie pisał list. 

Zadanie 2

Od podanych bezokoliczników utwórz 1. osobę czasu przeszłego, teraźniejszego, przyszłego prostego i przyszłego złożonego, a następnie określ, które czasowniki są dokonane, a które niedokonane.

Wzór: wyrzucić – wyrzuciłem (dk), wyrzucałem (ndk), wyrzucam (ndk)- wyrzucę (dk)- będę wyrzucał (ndk).

A. Kupić – ………………………………………………………………………………………………………………….
B. Ściągnąć – ……………………………………………………………………………………………………………..
C. Malować – ……………………………………………………………………………………………………………..

 

Porównanie polega na zestawieniu (za pomocą słów: jak, jakby, niczym, niby, na kształt) nazw cech przedmiotów, zjawisk, osób, które mają jakąś wspólną cechę lub są w czymś podobne, np. uparty jak osioł, ciemna jak noc, silny jak atleta.

 

Zadanie 1

W poniższych zdaniach podkreśl wyraz tak, aby utworzyć poprawne porównania.

A. Twardy jak słup soli/kamień.
B. Zimny jak lód/jezioro.
C. Chudy jak drąg/patyk.
D. Pracowity jak mrówka/słoń. 

Zadanie 2

Do poniższych porównań dopisz ich znaczenie

Wzór: Fałszuje jakby mu słoń na ucho nadepnął – pozbawiony słuchu muzycznego. 

A. Rusza się jak mucha w smole – ……………………………………………………………………………….
B. Podobni jak dwie krople wody – ……………………………………………………………………………..
C. Dumny jak paw – …………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 3

Uzupełnij porównania swoimi propozycjami. 

A. Gwiazdy migoczą niby ……………………………………………………………………………………………..
B. Rzeka wije się jak ……………………………………………………………………………………………………..
C. Księżyc miał kształt ………………………………………………………………………………………………….

 

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.