Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, szkoła podstawowa

marzec 2016

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej
 

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Zapraszam na www.polski-online.pl

Joanna Kulmowa
„Biało”

Śnieg pada
coraz to bielej.
Las pięknieje na śnieżne wesele.
Płyną w bieli białe sosny-
żaglowce.
Brodzą
w bieli białe boćki-
jałowce.
Biegną
w bieli białe
świerczki-
owieczki.
Słońce na nich zapala dzwoneczki.
I tak jest
jakby się
wszystko zasłuchało
w jedno słowo:
BIAŁO.

Zadanie 1
Określ podmiot liryczny.

Podmiot liryczny ukrywa się za opisaną sytuacją liryczną.

Zadanie 2
Jaka jest budowa wiersza?

Wiersz zbudowany jest z czternastu wersów. Nie ma podziału na zwrotki.

Zadanie 3
Jaki krajobraz został przedstawiony w wierszu?

W wierszu został przedstawiony las zimą. Ta biel lasu kojarzyć się może z weselem.

Zadanie 4
Do czego w wierszu są porównane: sosny, jałowce, świerki.

Sosny zostały porównane do żaglowców; jałowce – do bocianów; świerki – do owieczek.

Zadanie 5
Jakie przykładowe wyrazy pokrewne możemy dopisać do wyrazu ‚biały’?

Biały – blady, kredowy, mleczny, jasny

Zadanie 6
Jaki jest nastrój wiersza?

Nastrój wiersza jest spokojny, uroczysty.

Zadanie 1
W podanych zdaniach podkreśl czasowniki niedokonane.

A. Mama ugotowała/gotowała zupę.
B. Marysia posprzątała/sprzątała swój pokój.
C. Kamil czytał/przeczytał książkę.
D. Basia wypiła/piła herbatę.
E. Zosia pisała/napisała wypracowanie.

Zadanie 2
Od podanych bezokoliczników utwórz formy czasu przyszłego złożonego.

A. Pisarz (pisać) ……………………………………. książkę.
B. Ogrodnik (podlewać) ………………………… kwiaty.
C. Piekarz (piec) …………………………………… chleb.
D. Sportowiec (biegać)…………………………… w maratonie.
E. Malarz (malować) …………………………….. obraz.

 

UWAGA: ODPOWIEDZI SZUKAJ NA FB STRONY

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.