Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, szkoła podstawowa

luty 2016

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej
 

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Zapraszam na www.polski-online.pl

Czesław Miłosz
„Dar”

Dzień taki szczęśliwy.
Mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie.
Kolibry przystawały nad kwiatem kaprifolium.
Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć.
Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć.
Co przydarzyło się złego, zapomniałem.
Nie wstydziłem się myśleć, że byłem kim jestem.
Nie czułem w ciele żadnego bólu.
Prostując się, widziałem niebieskie morze i żagle.

1. Jak zbudowany jest wiersz?
Wiersz ma budowę stychiczną. Składa się z dziewięciu wersów. Jest to wiersz biały, inaczej bezrymowy.

2. Określ osobę mówiącą w wierszu.
Osoba mówiąca w wierszu wypowiada się w pierwszej osobie.

3. Co działo się w dniu, który osoba wypowiadająca się w wierszu nazywa szczęśliwym?
W tym dniu była piękna pogoda, kolibry fruwały nad krzewami ozdobnymi, a bohater liryczny pracował w ogrodzie. Były to zdarzenia zwyczajne.

4. W jaki sposób została scharakteryzowana osoba mówiąca w wierszu?
Osoba mówiąca w wierszu nie miała potrzeb materialnych, nikomu niczego nie zazdrościła, potrafiła wybaczać, nie chowała do nikogo urazy, akceptowała siebie taką, jaką była, nie czuła się pokrzywdzona.

5. Jaki jest nastój wiersza?
Nastrój wiersza jest radosny, spokojny.

Zadanie 1
Do bezokoliczników dopisz odpowiadające im formy dokonane.

A. płacić –
B. gotować –
C. pisać –
D. malować –
E. jeść –

Zadanie 2
W podanych niżej zdaniach wskaż czasowniki, a następnie określ ich osobę, liczbę, czas.

A. Kuba przeczyta książkę.
B. Koleżanki kupiły perfumy.
C. Babcia upiecze szarlotkę,
D. Chłopcy zagrali w piłkę,
E. My pójdziemy do kina.

 

UWAGA: ODPOWIEDZI SZUKAJ NA FB STRONY

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.