Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, szkoła podstawowa

luty 2015

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej

Ta usługa edukacyjna jest GRATIS.
NIE CZEKAJ! SPRAWDŹ SIĘ!

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Kolejna porcja zadań na początku marca
Zapraszam na www.polski-online.pl

 

Głoski ustne powstają, gdy powietrze przedostaje się tylko przez usta, np. a, e, f, k, o, s, t, z

Głoski nosowe powstają, gdy powietrze wydychane z płuc przedostaje się przez usta i nos: ą, ę, m, (mi), n, ń, (ni)

 

Zadanie 1

Zapisz takie wyrazy pokrewne do podanych słów, w których ‚ą’ wymieni się na ‚ę’ lub ‚ę’ wymieni się na ‚ą’.

A. Ząb – ……………………….
B. Gęsi – ………………………
C. Wstęga – …………………..
D. Dąb – ……………………….
E. Żołędzie – ………………….
F. Błąd – …………………………

Zadanie 2

W podanym zdaniu uzupełnij puste miejsca głoskami nosowymi.

W śred…iowieczu władcy cz…sto orga…izowali tur…ieje z okazji waż…ych wydarze…

Zadanie 3

Z podanego zdania wypisz pięć dowolnych głosek ustnych, tak aby się nie powtarzały.

Momentem przełomowym w technikach drukarskich było wynalezienie czcionki ruchomej.

 

Ogłoszenie jest to krótki tekst mający na celu powiadomienie kogoś o jakimś ważnym wydarzeniu, np. o inauguracji roku szkolnego, sprzedaży, zgubie. Tekst może być zamieszczony w prasie, przekazywany przez radio, telewizję, umieszczony na tablicach ogłoszeń.

Jak napisać ogłoszenie?

Zacznij od przyciągającego uwagę nagłówka.
Napisz krótko i konkretnie, czego dotyczy ogłoszenie.
Pamiętaj o danych kontaktowych. Podaj swój numer telefonu lub adres e-mail.
Zwróć uwagę na formę swojego ogłoszenia. Pisz wyraźnie albo wybierz dużą czytelną czcionkę.
Unikaj poprawek i skreśleń.

Przykładowe ogłoszenie

Atrakcyjna wymiana!

        Ostatnio przeczytałam książkę Mary Norton „Kłopoty rodu Pożyczalskich”, ale bardzo chciałabym wymienić tę powieść na inną, tej samego autorki. Zainteresowanych proszę, aby skontaktować się ze mną pod numerem: 555 555 555  lub przez e-mail: basik@nazwapoczty.pl.

 

1. Rodzina Tomka

Tomek miał dwanaście lat. Mieszkał w St. Petersburg nad Missisipi. Po śmierci matki wychowywała go ciotka Polly. Kuzynką Tomka była Mary. Miał młodszego przyrodniego brata, Sidneya.

2. Zalety Tomka

Miał ogromną wyobraźnię
Bardzo lubił czytać książki i bezustannie próbował naśladować bohaterów przeczytanych utworów – głównie Robin Hooda
Był odważny i dobry
Odznaczał się lojalnością wobec przyjaciół
Radził sobie w życiu

3. Wady Tomka

Roztrzepanie
Wieczny pośpiech
Brak zastanowienia się nad tym, co się robi
Uciekanie z domu
Wiara w zabobony

4. Ocena Tomka

Tomek z pewnością nie był „grzecznym chłopcem”, ale chyba każdy chciałby mieć takiego przyjaciela.

 

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.