Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, szkoła podstawowa

listopad 2014

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej

Ta usługa edukacyjna jest GRATIS.
NIE CZEKAJ! SPRAWDŹ SIĘ!

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Kolejna porcja zadań na początku grudnia
Zapraszam na www.polski-online.pl

 

U piszemy:

w rzeczownikach zakończonych na -unek, -us, -usz, -ura, -ulec
w czasownikach kończących się na -uj, -uje
na końcu wyrazu
na początku wyrazu (poza nielicznymi wyjątkami)
w zakończeniach wyrazów zdrobniałych, np. -usia, -ula, -unia, -uszka

 

Zadanie 1

Do podanych wyrazów dopisz ich zdrobnienia zakończone na -utka.

A. Drobna – …………………………………………..
B. Krótka – …………………………………………..
C. Słaba – …………………………………………….
D. Krucha – ………………………………………….
E. Pulchna – …………………………………………. 


Zadanie 2

Podane w nawiasach bezokoliczniki zamień na rzeczowniki zakończone na -unek, -un, -unka. 

A. Kacper pospieszył na (ratować) ……………………….. koledze.
B. Pani Marta to wspaniała (opiekować)………………… dzieci.
C. Bocian jest (zwiastować)………………………………….. wiosny. 


Zadanie 3

W podanych niżej rzeczownikach podkreśl zakończenia -usia, -ula, -unia, -uszek

mamusia, babunia, brzydula, dzbanuszek, żabusia, matula, staruszek, ciotunia 


Zadanie 4

Uzupełnij puste miejsca 

Ja kupuję kwiaty.
Ty …………. kwiaty.

On kupuje kwiaty.
My …………. kwiaty.

Wy kupujecie kwiaty.
Oni …………….. kwiaty.

 

Narrator to postać, która w utworze literackim opowiada o wydarzeniach.

A. Narrator może wypowiadać się w 1 osobie. Ten narrator ujawnia się, bierze udział w wydarzeniach, czyli należy do świata przedstawionego.

„Jonatan nazywał mnie Sucharkiem. Nazywał mnie tak, kiedy byłem jeszcze całkiem mały, a jak któregoś razu spytałem dlaczego, powiedział, że dlatego, że bardzo lubi sucharki, zwłaszcza takie jak ja” (fragm. „Bracia Lwie Serce”).

B. Narrator może wypowiadać się w 3 osobie . Taki narrator nie ujawnia się, nie uczestniczy w wydarzeniach, czyli nie należy do świata przedstawionego.

„Usiadł i wówczas zsunął się z niego czarny płaszcz Hagrida. Chata była pełna słońca, burza już przeszła, sam Hagrid spał na zapadniętej kanapie, a w okno stukała pazurem sowa, trzymając w dziobie gazetę” (fragm. „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”).

 

Zadanie 1

Na podstawie podanych fragmentów określ narratora.

A. „W dwa dni zostały zakończone egzaminy z geometrii oraz wszystkie inne i w piątek wieczorem Ania powróciła do domu, zmęczona, ale z wyrazem triumfu na twarzy. Diana oczekiwała ją na Zielonym Wzgórzu i przywitały się jak po kilkuletnim rozstaniu” (fragm. „Ania z Zielonego Wzgórza”).

B. „To zdarzyło się zimą. Byłam wtedy jeszcze małą dziewczynką i nosiłam wielkie kokardy przypięte na czubku głowy. Moja mama pracowała jako pielęgniarka w szpitalu, często miała dyżury i nie wracała na noc do domu” (fragm. „Najwyższa góra świata”).

 

Plan ramowy może być odtwórczy, np. z przeczytanej lektury lub twórczy, np. z wycieczki. Pisząc plan ramowy:
trzeba uwzględnić tylko najważniejsze informacje
stosować równoważniki zdań
można stosować zdania zapowiadające kolejne wątki 

Przykładowy plan ramowy z przebiegu wycieczki

1.Spakowanie plecaka.
2. Zbiórka na dworcu autobusowym.
3. Podróż.
4. Zwiedzanie ciekawych miejsc.
5. Obiad i czas wolny.
6. Powrót do domu.

 

Zadanie 1

Napisz plan ramowy z przebiegu zawodów sportowych.

 

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.