Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, szkoła podstawowa

kwiecień 2014

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej

Ta usługa edukacyjna jest GRATIS.
NIE CZEKAJ! SPRAWDŹ SIĘ!

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Kolejna porcja zadań na początku maja
Zapraszam na www.polski-online.pl

 

1. Określ czas akcji
Akcja toczy się podczas wakacji i przypada na koniec lat 50. XX wieku. 

2. Określ miejsce wydarzeń
Wydarzenia rozgrywają się w osadzie Olszyny. 

3. Plan wydarzeń
A. Wspólne spędzanie wakacyjnego czasu przez czwórkę przyjaciół.
B. Spotkanie Zenka.
C. Pomoc udzielona przez przyjaciół nowo poznanemu chłopcu.
D. Bohaterski czyn Zenka.
E. Kradzież pieniędzy przez Zenka i reakcja Uli.
F. Opuszczenie wyspy przez chłopca.
G. Zenek i chuligani.
H. Pobyt chłopca w domu ojca Uli.
I. Poprawa wzajemnych relacji pomiędzy Ulą i jej ojcem.
J. Wyjazd Zenka do wuja.
K. List chłopca do Uli.

4. Jakie wątki w powieści można wyróżnić?
A. Historia Zenka.
B. Dzieje przyjaźni pomiędzy grupą dzieci a Zenkiem.
C. Problemy młodych ludzi pozbawionych szczęśliwego dzieciństwa.
D. Młodzieńcza przyjaźń pomiędzy Ulą i Zenkiem.
E. Relacje pomiędzy ludźmi dorosłymi i dziećmi.

 

Zadanie 1

Na podstawie poniższych informacji wskaż poprawne odpowiedzi. 

I. Wydarzenia rozgrywają się:
A. W I połowie XX wieku.
B. W II połowie XX wieku.
C. W I połowie XXI wieku. 

II. Miejsce wydarzeń to:
A. Osada Olchowy.
B. Osada Olszynki.
C. Osada Olszyny.

III. W powieści nie został poruszony wątek:
A. Historii Zenka.
B. Przyjaźni pomiędzy grupą dzieci a Zenkiem.
C. Relacji między uczniami w klasie Uli.

 

Elementy listu prywatnego

Miejscowość i data napisania listu (w prawym górnym rogu)
Nagłówek – zwrot grzecznościowy dostosowany do wieku adresata
Wstęp – zdania wprowadzające, pozdrowienia, cel listu
Rozwinięcie – informacje, które nadawca chce przekazać
Formuła kończąca list
Własnoręczny podpis (w prawym dolnym rogu)
Dopisek – informacje, które nadawca przypomniał sobie po napisaniu listu (P.S.)

 

  

Wrocław, 31. 07. 2011r. 

Kochana Joanno!

Dziękuję Ci serdecznie za miły list. Wybacz moje milczenie, ale przez jakiś czas nie było mnie w domu. Najpierw uczestniczyłam w dwutygodniowych warsztatach tanecznych na Mazurach. Po powrocie zaś pojechałam z rodzicami do Krakowa.

Nigdy nie myślałam, że to miasto może być tak fascynujące. Tutaj na każdym kroku można otrzeć się o historię. Wydawać się może, że przeszłość splata się z teraźniejszością. Mam na myśli nie tylko wspaniałe zabytki, jak np. Wawel, Sukiennice czy kościół Mariacki, ale także żywe wspomnienia o osobach, które były lub są związane z tym miastem. Galeria sławnych postaci jest bogata. Warto chociażby wymienić Mikołaja Kopernika, Jana Kochanowskiego, Jana Matejkę, Karola Wojtyłę, Czesława Miłosza, czy wreszcie Wisławę Szymborską, Andrzeja Wajdę. Niesamowite wrażenie wywarły na mnie urocze uliczki, ciche zaułki, gdzie można było odpocząć od gwaru codzienności.

Może w następne wakacje razem przyjedziemy do tego urzekającego miasta? Jest tutaj jeszcze wiele miejsc do zwiedzania.

Serdecznie Cię pozdrawiam

Karolina          
(podpis własnoręczny)

 

Zadanie 1

W powyższym liście prywatnym zaznacz jego elementy.

Zadanie 2

Napisz do koleżanki lub do kolegi list. Opowiedz w nim o wydarzeniu, które ostatnio cię zaskoczyło.

 

Głoska to pojedynczy wymawiany dźwięk, który może być częścią wyrazu
Litera to graficzny znak, który oznacza (pojedynczo lub w połączeniu z inną literą) wymawianą głoskę.

Niektóre głoski zapisujemy za pomocą więcej niż jednej litery, np. dz, dź, ch
Niektóre głoski zapisujemy na dwa sposoby: u-ó, rz-ż, ch-h
 

WYRAZ PODZIAŁ NA GŁOSKI PODZIAŁ NA LITERY
szkoła sz-k-o-ł-a s-z-k-o-ł-a
kot k-o-t k-o-t
rzeżucha rz-e-ż-u-ch-a r-z-e-ż-u-c-h-a

 

Zadanie 1

Podane wyrazy podziel na głoski i litery
 

WYRAZ PODZIAŁ NA GŁOSKI PODZIAŁ NA LITERY
wrona    
przeszłość    
grzeczny    

 

Zadanie 2

W podanych wyrazach zastąp wyróżnione litery tak, aby powstał inny wyraz.

A. Lis – l……s
B. Kot – ko…..
C. Banan – ba……an
D. Dom – d……m

 

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.