Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, szkoła podstawowa

grudzień 2015

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej
 

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Zapraszam na www.polski-online.pl

1. Co to jest wyobraźnia?
Jest to fantazja, pomysłowość, zdolność tworzenia.

2. Jakimi poleceniami osoba mówiąca w wierszu stopniowo buduje poetycki krajobraz?
A. Polecenie: Zastukaj palcem w ścianę
Elementy obrazu: kukułka, drzewa, las
B. Polecenie: zaświstaj cienko
Elementy obrazu: rzeka, góry, doliny
C. Polecenie: chrząknij znacząco
Elementy krajobrazu: miasto, wieża, mur, domki
D. Polecenie: zamknij oczy
Elementy krajobrazu: śnieg, drzewa, wieża

3. Jakie zostały zastosowane przenośnie?
rzeka – mocna nić; domki – kostki do gry; korony drzew – zielone płomyki; zegar na szczycie – sowa krajobrazu

4. Przykłady innych środków stylistycznych
onomatopeje: zastukaj, wywoła, zaświstaj, chrząknij
epitety: dębowy klocek, mocna nić, domki żółte, wieża czerwona
uosobienia: kukułka wywoła drzewa, pobiegnie rzeka, szczerbaty mur, śnieg zgasi

Przeczytaj poniższy tekst i wykonaj zadania.

W miłym gwarze i hałasie, cała rodzina nadciągnęła wolniutko do stołu. Przynoszono dodatkowe nakrycia, brzdękano dodatkowymi sztućcami, dostawiano krzesła, żeby dla wszystkich starczyło miejsca przy stole. Truchtem przebiegła przez pokój Pyzunia, krzycząc: gdzie jest sianko? I pojawiła się w chwilę potem z garścią suchych traw, które złożyła na serwetce pośrodku stołu (omal nie wylewając zawartości wazy z kompotem). Patrycja już inaczej przyodziana wetknęła do magnetofonu kasetę z kolędami w wykonaniu zespołu „Mazowsze”. Kiedy gwar już umilkł, wstał ojciec Borejko, chrząknął uroczyście, brzęknął widelcem o talerz i poprosił o ciszę. (Małgorzata Musierowicz „Noelka”, fragment).

Zadanie 1
Głównym tematem tekstu jest
A. przyjęcie imieninowe Patrycji.
B. wigilijna kolacja.
C. przyjęcie urodzinowe pana Borejki.

Zadanie 2
Oceń, które z poniższych zdań są prawdziwe, a które są fałszywe. Zaznacz P przy zdaniach prawdziwych a F przy zdaniach fałszywych.

A. Borejkowie starali się, aby dla każdego znalazło się miejsce przy stole.
B. Patrycja włączyła adapter, aby cała rodzina mogła posłuchać kolęd.
C. W mieszkaniu było gwarno.
D. W wazie była zupa grzybowa.

Zadanie 3
Wyraz ‚truchtem’ oznacza
A. bardzo szybko.
B. wolny bieg małymi krokami.

Zadanie 4
W zdaniu ‚I pojawiła się w chwilę potem z garścią suchych traw, które złożyła na serwetce pośrodku stołu […]’ wyraz ‚pośrodku’ jest
A. spójnikiem.
B. przyimkiem.
C. przysłówkiem.
D. rzeczownikiem.

Zadanie 5
Czasownik ‚wstał’
A. ma aspekt dokonany.
B. ma aspekt niedokonany.

 

UWAGA: ODPOWIEDZI SZUKAJ NA FB STRONY

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.