Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, szkoła podstawowa

czerwiec 2016

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Zapraszam na www.polski-online.pl

Józef Ratajczak „Wiatr”

Bił w okno od ulicy,
szarpał za okiennice,
chciał zedrzeć dach, o ścianę
ocierał się zziajany,
skomlał pod bramą i w drzewie,
jak ptak bez tchu zaśpiewał.

Otwarłem okno szeroko,
drzwi otwarłem na oścież
i stanąłem w progu,
aby wiatr wezwać w gości.

– Wejdź, proszę! – zawołałem –
Oddaję ci dom mój cały.

Wtedy wpadł do mieszkania,
przymierzył wszystkie ubrania,
obleciał pokój wokoło,
usiadł na chwile do stołu,
stłukł lampę jak gwiazda jasną
i nagle runął, i – zasnął.

Zadanie 1
O czym opowiada wiersz?

Wiersz opowiada o wietrze.

Zadanie 2
Jak zachowywał się wiatr na zewnątrz?

Wiatr na zewnątrz wiał koło domu, przed bramą, w gałęziach drzew, wśród dachów.

Zadanie 3
Co wiatr robił w mieszkaniu?

Wiatr w mieszkaniu zrobił bałagan i nieporządek. Znalazł się wśród ubrań, koło stołu, stłukł lampę. I na końcu zasnął.

Zadanie 4
Wypisz z wiersza przykładowe uosobienia dotyczące wiatru.

Wiatr – skomlał, zaśpiewał, usiadł, zasnął

Zadanie 5
Jakie cechy możemy przypisać wiatrowi, a jakie – osobie mówiącej.

Wiatr był gwałtowny, źle wychowany, nieuprzejmy, niegrzeczny.
Osoba mówiąca w wierszu była szarmancka, uprzejma, kulturalna.

Zadanie 6
Do wyrazu ‚wiatr’ dopisz słowa pokrewne.

wiatr – wietrzyk, wiaterek, wietrzysko, wichura

Zadanie 1
Z podanych zdań wypisz czasowniki w trybie przypuszczającym.

A. Marek chciałby wziąć udział w zawodach sportowych.
B. Poszłabym do kina.
C. Pomoglibyśmy przygotować dekoracje.
D. Narysowalibyście kolorową laurkę.
E. Kasia i Basia poszukałyby tajemniczej skrzynki.

Zadanie 2
W podanych zdaniach zamień czasowniki na tryb przypuszczający.

A. Wiktoria zaśpiewała wesołą piosenkę.
B. Podczas wycieczki zobaczyliśmy zabytki.
C. Bartek pojechał na zawody sportowe.
D. Wyjął z siatki zakupy.
E. Pojechali do Sopotu na wakacje.

Zadanie 3
Od podanych bezokoliczników utwórz formy podane w nawiasach.

A. dać (3 os. lp. r. m.) –
B. przeczytać (1 os. lm. r. m-os.) –
C. zaśpiewać (2 os. lp. r. ż.) –
D. spacerować (3 os. lm. r. nm-os.) –
E. być (1 os. lp. r. ż.) –

UWAGA: ODPOWIEDZI SZUKAJ NA FB STRONY

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.