Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, liceum/technikum

marzec 2016

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej
 

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Zapraszam na www.polski-online.pl

PRZED MATURĄ

1. Biblia, Stary Testament
Od ognia giną dwa występne miasta, Sodoma i Gomora. Ogień przynosi miastom oczyszczenie, a ich mieszkańcom zagładę.

2. Franciszek Petrarka „Sonety do Laury”
Miłość w sonetach jest bardzo często opisywana jako płomień, który wypala duszę zakochanego. Podmiot liryczny zwierza się z tego, że odczuwa żar uczuć, pała gorącą miłością.

3. Zygmunt Krasiński „Nie-Boska komedia”
Świat w utworze pogrążony jest w chaosie walki. Rewolucjoniści zwyciężają, a to oznacza zagładę wszystkiego, co znamionuje stary porządek. Przechodząc przez obóz rewolucji hrabia Henryk widzi ruiny i zgliszcza. Ogień symbolizuje zniszczenie, śmierć.

4. Henryk Siemiradzki „Pochodnie Nerona”
Obraz został namalowany w 1876 roku. Jest to olej na płótnie. W 64 roku w Rzymie wybuchł pożar. O jego wzniecenie zostają oskarżeni chrześcijanie. Na płótnie zostały przedstawione ogrody cesarza Nerona. Po lewej stronie został zobrazowany pełen przepychu dwór władcy, po prawej zaś przybici do pali chrześcijanie, tuż przed podpaleniem. Ogień symbolizuje męczeństwo prześladowanych.

Zadanie 1
Wskaż punkty zawierające ogólne cechy sztuki barokowej.

A. kontrast
B. harmonia
C. ruch
D. zmysłowość
E. dysharmonia
F. uporządkowanie

Zadanie 2
Wskaż punkty, w których mowa o dziełach charakterystycznych dla baroku.

A. kościół św. Anny w Krakowie
B. portrety trumienne
C. mazurki F. Szopena
D. Molier „Skąpiec”
E. M. Rej „Żywot człowieka poczciwego”

Zadanie 3
Na podstawie poniższych informacji wskaż artystę barokowego. Połącz tytuł dzieła z jego twórcą.

A. Zajmował się architekturą, ale znany jest przede wszystkim jako rzeźbiarz. Tworzył dzieła o różnorodnej tematyce, m.in. religijnej, mitologicznej.
B. Malarz flamandzki tworzący obrazy o tematyce religijnej, mitologicznej, batalistycznej.
C. Malarz włoski uznawany za prekursora ostrych światłocieni.
D. Hiszpański malarz scen rodzajowych, religijnych, portretów.

„Narcyz nad źródłem”, „Panny dworskie”, „Apollo i Dafne”, „Toaleta Wenus”.

UWAGA: ODPOWIEDZI SZUKAJ NA FB STRONY

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.