Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, liceum/technikum

grudzień 2015

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej
 

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Zapraszam na www.polski-online.pl

PRZED MATURĄ

1. Jan Kochanowski „Ku Muzom”
Jest to renesansowa fraszka. Poeta zwraca się do Muz, opiekunek sztuk pięknych, z prośbą, aby jego wiersze zapewniły mu sławę i nieśmiertelność.

2. Adam Mickiewicz „Ajudah”
Jest to romantyczny sonet. Uczucia i namiętności targające sercem młodego poety zostały porównane do fal morskich. Wyrzucają one na brzeg muszle, perły i korale, natomiast efektem burzliwych uczuć poety staną się wiersze, które zapewnią mu pamięć u potomnych.

3. Kazimierz Przerwa-Tetmajer „Eviva l’arte”
Młodopolski poeta uważa, że artysta to jednostka wybitna, wyrastająca ponad „tłum filistrów”, dbających jedynie o dobra materialne. Artysta cierpi biedę, ale posiada talent, iskrę bożą.

4. Leopold Staff „Ars poetica”
Jest to liryk napisany w dwudziestoleciu międzywojennym. W tym wierszu poeta ukazany jest jako człowiek pragnący zrozumienia. Dzieło poetyckie wymaga działania zarówno artysty jak i czytelnika. Bez zrozumienia przez odbiorcę literatura nie ma racji bytu.

5. Czesław Miłosz „Który skrzywdziłeś…”
W tym współczesnym wierszu poeta jest jednostką, która ma przekazywać prawdę o świecie. Poeta jako świadek swoich czasów powinien być niezłomny. Ani przemoc, ani brutalność nie powinny zamykać ust artystom, którzy do końca powinni być sumieniem ludzi, obrońcami uciskanych i prześladowanych.

Na podstawie poniższego tekstu krótko scharakteryzuj nadawcę i odbiorcę. Podkreśl poprawne sformułowania i wybór każdego z nich uzasadnij.

Zofia Nałkowska „Granica (fragment)
Siedziała przed nim ta sama i jedna, a Zenon właściwie widział ją coraz to inaczej. Przez chwilę wydawała mu się tylko jakąś cudzą służącą, której poufała obecność jest niewytłumaczona i kłopotliwa.

1. Nadawca
a. indywidualny
b. zbiorowy

2. Odbiorca
a. pojedynczy
b. zbiorowy
c. rzeczywisty
d. wirtualny
e. aktywny
f. pasywny

UWAGA: ODPOWIEDZI SZUKAJ NA FB STRONY

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.