Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, gimnazjum

kwiecień 2016

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Zapraszam na www.polski-online.pl

1. Jakim człowiekiem był Mikołaj Rej?
Mikołaj Rej lubił żartować, był wesoły, życzliwy, gościnny, nie odmawiał pomocy potrzebującym, cenił sobie przyjaźń. Był miłośnikiem czajek, które obserwował.

2. Kim był Jarosz Szafraniec?
Jarosz Szafraniec był sąsiadem Reja. Miał zawsze zatroskaną twarz i był oschły w kontaktach z ludźmi. Podobnie jak Rej pisał utwory, ale nie cieszyły się one popularnością u czytelników. Powodu takiego stanu rzeczy upatrywał w tym, że były one za trudne w odbiorze dla ludzi niewykształconych i nie znających łaciny.

3. Od kogo i za co Mikołaj Rej otrzymał wyróżnienie?
Mikołaj Rej otrzymał od króla Zygmunta Starego wyróżnienie za swoją twórczość.

4. Wykształcenie Reja
Nie był wszechstronnie wykształcony. Nie ukończył żadnej szkoły. Był samoukiem, czyli zdobywał wiedzę na własną rękę, czytając utwory sławnych filozofów i poetów, jak na przykład Erazma z Rotterdamu, Platona, Horacego.

5. Dlaczego Rej zaczął pisać po polsku?
Chciał, aby ludzie nie znający łaciny mogli czytać książki. Ponadto pragnął, aby rozwijała się literatura w języku polskim.

Zadanie 1
Do poniższych zdań opisujących cechy mówionej odmiany języka dopasuj przykłady

zaraz film, bezsensowna bluzka, fajna książka i fajnie się kończą przygody bohaterów, no to nara, widziałaś tego nowego chłopaka, ejże, nie płacz!

A. wypowiedź bez orzeczenia –
B. słownictwo potoczne –
C. powtarzające się wyrazy –
D. wyrazy nacechowane emocjonalnie –
E. stosowanie zaimków –
F. słowa służące nawiązaniu i podtrzymaniu kontaktu z odbiorcą –

     UWAGA: ODPOWIEDZI SZUKAJ NA FB STRONY

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.