Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, gimnazjum

grudzień 2015

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej
 

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Zapraszam na www.polski-online.pl

 

1. Najważniejsze wydarzenia z utworu
a. Kim był Aleksy?

Pochodził z zamożnej rzymskiej rodziny. Kiedy dorósł poślubił Famijanę. Tuż po ślubie, za zgodą małżonki, opuścił dom i ruszył w świat, aby służyć Bogu.
b. Ile lat spędził przed domem swojego ojca?
Przed domem swojego ojca spędził szesnaście lat.
c. Na czyją prośbę Aleksy został wpuszczony do kościoła?
Aleksy został wpuszczony do kościoła na prośbę Matki Bożej, która zeszła z obrazu.
d. Komu Aleksy rozdał swój majątek?
Aleksy rozdał swój majątek żebrakom, żakom, popom.
e. Co asceta napisał przed śmiercią?
Asceta przed śmiercią opisał swoje życie.
f. Gdzie rozdzwoniły się dzwony po śmierci Aleksego?
Po śmierci Aleksego dzwony rozdzwoniły się w Rzymie.
g. Kto zebrał się przy zmarłym?
Przy zmarłym zebrali się jego żona, papież, kardynałowie, cesarz, kapłani.

2. W jaki sposób umartwiał się Aleksy?
rozdał swój majątek
żył jak żebrak
nie troszczył się o swoje ciało
znosił upokorzenia

3. Przykładowe archaizmy
otemkni – otwórz
ać – niech
pod wschodem – pod schodami
zwony zwoniły – dzwony dzwoniły

4. Synonimy określające bohatera
wytrwały – nieugięty, nieustępliwy
pobożny – bogobojny, religijny
cierpliwy – niezmordowany, niestrudzony
samotny – opuszczony, wyobcowany

Przeczytaj poniższy tekst i wykonaj zadania.

Na wigilijnym stole
ubranym od rana
haftowana serweta,
świąteczna porcelana.
Przy wigilijnym stole
siądziemy wszyscy w rzędzie,
a jedno miejsce wolne
dla tego, co przybędzie.
Przy wigilijnym stole
kiedy gwiazdka zaświeci
usiądą: tata, mama,
usiądą także dzieci.
Na wigilijny wieczór –
jak powiedziała mama –
zaprosimy tę panią,
która jest w domu sama.
Wokół jasnej choinki
usiądźmy wszyscy w kole;
ludzie są sobie bliscy
przy wigilijnym stole.

Zadanie 1
Postać mówiąca w wierszu jest
A. Obserwatorem sytuacji lirycznej.
B. Jednym z uczestników opisanej sytuacji lirycznej.

Zadanie 2
W wersach ‚Na wigilijnym stole/ubranym od rana’ występuje
A. anafora.
B. uosobienie.
C. onomatopeja.

Zadanie 3
W którym wersie mowa jest o jednym ze świątecznych zwyczajów. Postaw znak X obok tego wersu.
A. Obok jasnej choinki/usiądźmy wszyscy w kole.
B. a jedno miejsce wolne/dla tego co przybędzie.

Zadanie 4
Nastrój wiersza jest
A. smutny.
B. uroczysty.
C. poważny.

Zadanie 5
Wyrażenie ‚wigilijnym stole’ zostało użyte w
A. Narzędniku liczby pojedynczej.
B. Miejscowniku liczby mnogiej.
C. Miejscowniku liczby pojedynczej.

UWAGA: ODPOWIEDZI SZUKAJ NA FB STRONY

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.