Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, liceum/technikum

sierpień 2016

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej

Korepetycje (cennik)

Kontakt

Dlaczego korepetycje?

Jeżeli masz trudności z przyswojeniem sobie bieżącego materiału,  jaki jest omawiany na lekcjach  języka polskiego czy to z literatury, czy to z nauki o języku –  chciałabym zaproponować Ci solidną, przyjazną pomoc w tym zakresie. Dzięki różnorodnym i urozmaiconym zadaniom i ćwiczeniom zajęcia nie będą nudne, a Ty rzetelnie przygotujesz się do odpowiedzi ustnych, sprawdzianów i klasówek. Wiedzę i nabyte umiejętności przydadzą się także podczas egzaminu maturalnego.

 

W jaki sposób zapisać się na korepetycje online?

 1. Wyślij e-mail do nauczyciela ze zgłoszeniem.
 2. W e-mailu zwrotnym otrzymasz propozycję harmonogramu spotkań.
 3. Po ustaleniu dogodnego dla Ciebie terminu zapłać za interesujący Cię rodzaj zajęć.
 4. Po dokonaniu wpłaty otrzymasz potwierdzenie, a nauczyciel prowadzący zajęcia skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin.

 

Co to jest egzamin maturalny z języka polskiego?

Egzamin maturalny z języka polskiego jest obowiązkowy. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Cześć ustną zdaje się na jednym poziomie. Egzamin pisemny zdawany jest obowiązkowo na poziomie podstawowym. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest egzaminem dodatkowym i nie ma wpływu na określenie „zdania egzaminu maturalnego”, chociaż zostanie odnotowany na świadectwie maturalnym.

Pod kierunkiem korepetytora będziesz rozwiązywać zadania, które pozwolą Ci  utrwalić wiedzę z poszczególnych epok. Będą to różnorodne ćwiczenia, dzięki którym usystematyzujesz wiadomości dotyczące prądów w literaturze i sztuce, kierunków w filozofii, teorii literatury, bohaterów i problematyki utworów z danej epoki. Będą także zadania, które  pozwolą Ci utrwalić i usystematyzować wiadomości z „dużych” lektur szkolnych.  Tę wiedzę wykorzystasz podczas egzaminu maturalnego. W ramach korepetycji uczeń będzie ćwiczył umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz dłuższej wypowiedzi pisemnej związanej z analizą i interpretacją fragmentów tekstów literackich na przykładowych arkuszach maturalnych.


Oferta korepetycji w roku szkolnym 2015/2016

CENA KOREPETYCJI JUŻ OD 35 ZŁ ZA GODZINĘ ZEGAROWĄ.

SZCZEGÓŁOWY CENNIK U KOREPETYTORA.

 1. Ucznia na korepetycje online może zapisać rodzic lub opiekun prawny. Odbiorcą faktury za usługę edukacyjną jest rodzic lub opiekun prawny. Dane osobowe do faktury: imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, adres zamieszkania.
 2. Osoba pełnoletnia na korepetycje może zapisać się samodzielnie. Jest także odbiorcą faktury za usługę edukacyjną. Dane osobowe do faktury: imię i nazwisko, adres zamieszkania.
 3. Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Istnieje możliwość zapisania się na listę oczekujących.
 4. Korepetycje rozpoczną się w momencie potwierdzenia dokonania wpłaty. W tytule przelewu należy wpisać rodzaj korepetycji i kwotę, np. liceum – korepetycje jednorazowe (25 zł za godzinę zegarową); liceum – przygotowanie do egzaminu maturalnego z zakresu języka polskiego (150 zł za 5 godzin zegarowych).
 5. Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uczestnik korepetycji nie może udostępniać materiałów osobom trzecim.
 6. Zapisanie ucznia na korepetycje oznacza akceptację powyższego regulaminu przez rodzica/opiekuna prawnego
 7. Zapisanie się na korepetycje osoby pełnoletniej oznacza akceptację przez nią regulaminu korepetycji.

 

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.