Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, liceum/technikum

wrzesień 2014

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Kolejna porcja zadań na początku października
Zapraszam na www.polski-online.pl

 

U   W   A   G   A   !      –      N   O   W   A      M   A   T   U   R   A

Prognozy spadku inwestycji i tempa wzrostu PKB z powodu osłabienia dynamiki globalnego efektywnego popytu wydają mi się przesadnie pesymistyczne […]. Słabsza koniunktura na świecie doprowadzi zatem raczej do zastąpienia części popytu zagranicznego na popyt krajowy […]. Dziś wzrost jest zatem hamowany głównie przez wąskie gardła podaży, a nie przez zbyt mały globalny popyt. Czy grozi nam wzrost inflacji? […]. (Jerzy Osiatyński „Porzućmy reformę finansów”, „Gazeta Wyborcza”, 8.10.2007).

1. Wprowadzenie

Styl jest to sposób wyrażania myśli, budowania wypowiedzi pisemnej lub ustnej poprzez użycie odpowiednich środków językowych ze względu na cel wypowiedzi.

2. Rozwinięcie zagadnienia

Powyższy tekst reprezentuje styl publicystyczny. Charakteryzuje się oficjalnością wypowiedzi. Występują wyrazy obce, szablonowe zwroty. Oprócz zdań zawierających informacje, pojawiają się zdania przekazujące subiektywne opinie nadawcy.

Innym stylem jest styl potoczny. Jest to język, którym  posługujemy się w codziennej rozmowie. Ten styl charakteryzuje się zdaniami pojedynczymi, eliptycznymi, równoważnikami. Słownictwo potoczne  nacechowane jest emocjonalnie.  Występują dialogi, liczne powtórzenia, stałe związki frazeologiczne.

3. Podsumowanie

Styl wypowiedzi jest zróżnicowany ze względu na to co, komu i w jakich okolicznościach chcemy przekazać.

 

A. Filozofia

Sokrates – Za pomocą umiejętnie zadawanych pytań demaskował pozorną wiedzę człowieka. To, co dobre wyrasta z mądrości, czyli aby być dobrym, trzeba być mądrym. To, co dobre jest zarazem piękne. Autor słów „Wiem, że nic nie wiem”.

Platon – rzeczywistość, w której żyje człowiek jest tylko kopią rzeczywistości doskonałej, którą można poznać jedynie za pomocą rozumu. Państwo powinno być rządzone przez filozofów.

Arystoteles – rzeczywistość, która otacza człowieka jest realna i można ją poznać dzięki doświadczeniu i rozumowi. We wszystkim, co się czyni powinno się poszukiwać umiaru, czyli „złotego środka”.

Stoicyzm – Zenon z Kition, zarówno w szczęściu jak i w nieszczęściu należy zachować spokój , nie należy przywiązywać się do rzeczy materialnych, należy żyć zgodnie z rytmem natury.

Epikureizm  – Epikur z Samos, należy cieszyć się chwilą „carpe diem”, przyjemność to najważniejsza wartość w życiu człowieka.

 

B. Teatr

Teatr grecki narodził się z przedstawień religijnych ku czci boga Dionizosa. W czasie wiosennego święta Wielkich Dionizji organizowano procesje, podczas których chór tańczących mężczyzn przebranych za satyrów śpiewał pieśni zwane dytyrambami. Przodownik chóru, czyli koryfeusz  inicjował śpiew, a potem prowadził dialog z chórem. Pierwszego aktora wprowadził Tespis, drugiego aktora wprowadził Ajschylos, trzeciego aktora wprowadził Sofokles.  Aktorzy nosili jaskrawe chitony, koturny, czyli buty na grubych podeszwach, a także maski, które wyrażały groteskowy lub tragiczny wyraz twarzy, w zależności od tego, czy grano komedię czy tragedię. Teatr znajdował się zawsze u stóp wzgórza, na którym zasiadali widzowie. W teatrze stosowano wiele ciekawych rozwiązań technicznych, m.in. urządzenie, na którym ukazywali się bogowie, ingerując niespodziewanie w losy bohaterów – stąd pochodzi używane do dnia dzisiejszego powiedzenie „deus ex machina”, czyli „bóg z maszyny” na określenie zaskakującego rozwiązania trudnej sytuacji. Najwybitniejszymi tragikami greckimi byli Ajschylos, Sofokles, Eurypides.

 

C. Sztuka

Starożytni Grecy stworzyli system porządków architektonicznych, stanowiących schematy obowiązujące w kształtowaniu i zdobieniu budowli w całym antyku, a także później – w czasach nowożytnych. Należą do nich porządki: dorycki,  joński  i koryncki. Świątynie greckie zdobiły malowidła ścienne, czyli polichromie.  W architekturze rzymskiej pojawiły się  wielkie hale, czyli bazyliki, a także mosty, amfiteatry, akwedukty. Charakterystycznymi elementami rzymskiej architektury był łuk i kopuła. Konstrukcję budynków wzmacniały rzędy łuków wspartych na kolumnach, czyli arkady.

 

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.