Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, liceum/technikum

styczeń 2015

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Kolejna porcja zadań na początku lutego
Zapraszam na www.polski-online.pl

 

U   W   A   G   A   !      –      N   O   W   A      M   A   T   U   R   A

„[…] posiadał cnotę posłuszeństwa duchowego […]. Boga czcił z największą pobożnością, Kościół święty wywyższał i obsypywał go królewskimi darami [….]. A tak pilnie rozważał sprawę biedaka, jak jakiego wielkiego dostojnika. O, jakże wielką była roztropność i doskonałość Bolesława, który w sądzie nie miał względu na osobę, narodem rządził tak sprawiedliwie, a chwałę Kościoła i dobro kraju miał za najwyższe przykazanie! [….] (Gall Anonim „Kronika polska”, fragm.)

1. Wprowadzenie

Król to tytuł osoby sprawującej władzę w państwie. Był określany jako Boży pomazaniec, namiestnik Boga na ziemi. Należało mu się posłuszeństwo i cześć.

2. Rozwinięcie zagadnienia

„Kronika polska” Galla Anonima to najstarsza polska kronika z czasów średniowiecza, napisana po łacinie. Na podstawie tego fragmentu tekstu można stwierdzić, że król został przedstawiony jako władca miłujący Boga, dbający o dobro Kościoła, szanujący duchownych. Król bardzo troszczył się też o poddanych i rządził sprawiedliwie.

Inny obraz króla ukazany został w dramacie Szekspira „Makbet”. Tytułowy bohater w wyniku królobójstwa zdobył koronę.  Jako władca, był okrutny, bezwzględny i despotyczny. Zdawał sobie sprawę, że już nie odda władzy dobrowolnie i będzie bronił korony królewskiej za wszelką cenę. Morduje wszystkich, którzy mogliby zagrozić jego władzy.

Portret król zawarty jest w satyrze Krasickiego „Do króla”. Utwór ma charakter ironiczny. Zarzuty, które zacofany szlachcic stawia królowi, są w rzeczywistości zaletami władcy, który jest młody, wykształcony, łagodny, rozsądny, otaczający się światłymi ludźmi.

3. Podsumowanie

Portrety władców są różnorodne. Mamy zatem władcę idealnego, ale też krwiożerczego despotę, czy wreszcie króla oświeconego.

1. Określenie gatunku.

Jest to opowiadanie wchodzące w skład zbioru „Pożegnanie z Marią”.

2. Kto opowiada o wydarzeniach?

O wydarzeniach opowiada Tadek, który znalazł się w obozie koncentracyjnym w Auschwitzu.

3. System i teoria obozów.

Obóz koncentracyjny został przedstawiony tak, jakby nigdy nie miał się skończyć.
Obóz jest  ulepszany,  wręcz usprawniany.
W obozie jest sala muzyczna, w której odbywają się koncerty.
Jest sala muzeum, w której są fotografie skonfiskowane z listów.
Jest puff, czyli dom publiczny, klientem którego można było zostać za dobrą pracę.  
Organizowane są mecze bokserskie i rozgrywki piłki nożnej.
Jest blok dziesiąty, gdzie przeprowadza się medyczne doświadczenia na kobietach.
Są komory gazowe i krematoria.
Są tortury i głód.
Jest wyniszczająca praca ludzi.

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.