Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, liceum/technikum

październik 2014

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Kolejna porcja zadań na początku listopada
Zapraszam na www.polski-online.pl

 

U   W   A   G   A   !      –      N   O   W   A      M   A   T   U   R   A

Naszej sąsiadce trzeba pomóc. Ostatnio źle chodzi i aż przykro patrzeć, jak się męczy, kiedy niesie torby wyładowane zakupami. Czy mógłbyś od czasu do czasu coś dla niej załatwić? Proszę cię o to! Nie odmawiaj mi!

1. Wprowadzenie

Każda wypowiedź służy komunikacji językowej. Pełni więc funkcję komunikatywną. W zależności od celu porozumiewania się, wypowiedź może pełnić różne funkcje.

2. Rozwinięcie zagadnienia

W powyższym tekście mamy do czynienia z funkcją impresywną. Charakteryzuje sie ona tym, że nadawca wypowiedzi chce wpłynąć na zachowanie się odbiorcy. Zdania zastosowane w powyższym tekście wyrażają polecenia i życzenia.

Wypowiedź może też pełnić funkcję informatywną. Służy ona przekazywaniu informacji, które pozwalają poznawać  otaczającą człowieka rzeczywistość. W tej funkcji dominują zdania oznajmujące.

3. Podsumowanie

Na co dzień mamy do czynienia z rozmaitymi  formami wypowiedzi, które pełnią różne funkcje. Mogą wywierać wpływ na nasze zachowanie, czy też wzbogacać naszą wiedzę. Warto pamiętać, że ta sama wypowiedź może realizować kilka funkcji.

 

1. Dom rodzinny Zenona Ziembiewicza

Zenon Ziembiewicz pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Jego ojciec był zarządcą w Boleborzy, majątku należącym do państwa Tczewskich. Rodzice bohatera nie byli ludźmi wykształconymi.

2. Nauka Zenona

Najpierw uczył się w mieście. Potem podjął studia w Paryżu.

3. Relacje Zenona z Justyną Bogutówną i Elżbietą Biecką

A. Justyna Bogutówna

Była to córka kucharki z Boleborzy. Podczas wakacji Zenon poznał Justynę, z którą miał romans. Znajomość z dziewczyną nie skończyła się w Boleborzy. Jej owocem była ciąża Justyny. Po usunięciu ciąży, dziewczyna zapadła w chorobę psychiczną. Pewnego razu Justyna przyszła do biura Zenona i oblała mu twarz kwasem solnym. W wyniku tego zdarzenia bohater stracił wzrok i wkrótce popełnił samobójstwo.

B. Elżbieta Biecka

Poznał Elżbietę, udzielając jej korepetycji. Zaręczył się z nią, ale nie zrezygnował z kontaktu z Justyną. Przyznał się Elżbiecie do romansu. Dziewczyna wybaczyła mu zdradę. Wkrótce założyli rodzinę. Mieli synka, Waleriana. Po śmierci Zenona, Elżbieta wyjechała, zostawiając dziecko pod opieką matki Zenona.

3. Kariera zawodowa Zenona

Podjął współpracę z lokalną gazetą w celach zarobkowych. Potem został redaktorem „Niwy”. Następnie otrzymał posadę prezydenta miasta. Miał ambitne plany poprawienia doli najuboższych. W wyniku niesprzyjającej sytuacji politycznej i społecznej stracił możliwość pełnienia przez siebie obowiązków gospodarza miasta.

4. Klęska życiowa bohatera

Zenon Ziembiewicz poniósł klęskę zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Samobójstwo bohatera było ucieczką przed samym sobą.

 

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.