Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, liceum/technikum

marzec 2014

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Kolejna porcja zadań na początku kwietnia
Zapraszam na www.polski-online.pl

 

1. W jakich okolicznościach Wokulski po raz pierwszy zobaczył Izabelę Łęcką?

Wokulski po raz pierwszy zobaczył pannę Izabelę w teatrze. Siedziała w loży razem ze swoim ojcem i panną Florentyną. Wokulski zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia.

2. Skąd Wokulski czerpał poglądy na miłość?

Jego poglądy na miłość ukształtowały książki. Miłość ukazywana była w nich w kategoriach świętości, kobieta zaś była przedstawiana w sposób uwznioślony i wyidealizowany. Tego typu dzieła literackie określano mianem „książek zbójeckich”, czyli takich, które uformowały w czytelniku idealistyczne postrzeganie rzeczywistości, wyrobiły marzenia o doskonalszym ale i nierealnym świecie.

3. Dlaczego Wokulski nie mógł zbliżyć się do panny Izabeli?

Izabela pochodziła z arystokracji, Wokulski zaś wywodził się ze zubożałej szlachty i był kupcem. Bohaterów dzieliła zatem przepaść klasowa. Aby móc bywać wśród arystokracji, Wokulski musiał mieć pieniądze. Pojechał zatem na wojnę, aby na handlu bronią zdobyć majątek, który pozwoliłby mu zbliżyć się do ukochanej.

4. Jakie dylematy przeżywał Wokulski?

Bohater z jednej strony mógł poświęcić się nauce i wynalazkom, dzięki którym świat mógł zmieniać się na lepsze, z drugiej zaś trwać w środowisku ukochanej kobiety, dla którego liczyły się błahostki. Uczucie do Izabeli było jednak wszechogarniające i to jemu podporządkował swoje życie, chociaż zdawał sobie sprawę z absurdalności całej sytuacji.

5. Inne romantyczne gesty Wokulskiego wobec Izabeli

A. Uczył się języka angielskiego.
B. Kupił klacz wyścigową „Sułtankę”.
C. Kupił powóz, którym jeździł do Łazienek, bo tam spacerowała Izabela.
D. Kupił za zawyżoną cenę kamienicę Łęckich.
E. Pojedynkował się w obronie honoru Izabeli.

 

1. Określ budowę wiersza

Wiersz ma budowę stroficzną.

2. Określ podmiot liryczny

Podmiot liryczny wypowiada się w imieniu pewnej zbiorowości, o czym świadczą użyte czasowniki, np. „wstajemy”, „szukamy”, „nasłuchujemy” i zaimki, np. „nas”, „my”, „nam”.

3. W jaki sposób podmiot liryczny charakteryzuje życie pokolenia wojennego?

Człowiek żyjący w czasie wojny został pozbawiony dotychczasowego systemu wartości: „Nas nauczono. Nie ma litości […]. Nie ma sumienia […]. Nie ma miłości […]. Trzeba zapomnieć”. Człowiek znalazł się w świecie ogarniętym chaosem. Wojna spowodowała, że człowiek zaczął zachowywać się jak zwierzę, stał się „złym troglodytą”.

4. Do czego w powyższej sytuacji dąży człowiek?

Człowiek chce odszukać utraconych wartości, którymi do tej pory kierował się w życiu i które nadawały sens i porządkowały jego świat.

5. Na czym polega obrazowanie ekspresjonistyczne i katastroficzne?

Poeta wyraża swoje emocje i uczucia w sposób intensywny, wyolbrzymiony, np. „Ogromne nieba suną z warkotem”.

W wierszu można odnaleźć elementy kontrastujące ze sobą, np. utwór rozpoczyna się od opisu spokojnego, sytego pejzażu, ale w ten pejzaż wpisany jest element grozy, np.

„Ziemia owoców pełna po brzegi/kipi sytością jak wielka misa./Tylko ze świerków na polu zwisa/Głowa obcięta strasząc jak krzyk”.

6. Objaśnij zakończenie wiersza

Podmiot liryczny zastanawia się, czy przyszłe pokolenia będą pamiętać o tych, którym przyszło żyć w czasach pogardy: „… czy nam postawią, z litości chociaż,/nad grobem krzyż”.

 

Przykładowy materiał literacki

1. Ikar

Ten znany z mitu bohater jest symbolem młodości jako pełnej marzeń, ryzykanctwa, nieposłuszeństwa wobec ojca, gonitwy za przygodą.

2. Werter

Bohater z powieści „Cierpienia młodego Wertera” J.W. Goethego jest symbolem młodości pojmowanej jako uczuciowość, wrażliwość, impulsywność w działaniu, ale także jako bunt przeciw konwenansom obyczajowym, pewna ekstrawagancja w zachowaniu i stroju.

3. Rodion Raskolnikow

Bohater z powieści „Zbrodnia i kara” F. Dostojewskiego symbolizuje młodość nabrzmiałą problemami, napiętnowaną zbrodnią. Bohater czuje się wyobcowany, niedoceniony, uważa sie za jednostkę ponadprzeciętną. Wszystko to bywają pomysły młodości, które mogą prowadzić niekiedy do tragedii.

4. Cezary Baryka

Dla bohatera z powieści „Przedwiośnie” S. Żeromskiego jego postawa w czasie rewolucji jest dość charakterystyczna dla ludzi młodych: fascynacja nową ideą, sprzeciw wobec poglądów matki, wstrząs na widok tragedii ludzkiej, rozczarowanie ideą rewolucji.

5. Artur

Bohater dramatu „Tango” S. Mrożka jest młodym człowiekiem, studiującym medycynę i filozofię. Wbrew tradycyjnym schematom nie buntuje się przeciwko regułom narzuconym przez rodziców, bo wszystko jest już dozwolone, ale chce narzucić rodzinie stare formy i konwencje, dzięki którym wszystko powróciłoby na swoje miejsce.

 

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.