Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, liceum/technikum

luty 2014

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Kolejna porcja zadań na początku marca
Zapraszam na www.polski-online.pl

 

1. Jakie okoliczności zadecydowały o powstaniu utworu?

Wydarzeniem mającym wpływ na napisanie utworu był pogrzeb Adama Mickiewicza, jaki miał miejsce w 1856 roku.

2. Określ budowę wiersza.

Wiersz podzielony jest na trzy części: pierwsza składa się z siedmiu zwrotek po trzy wersy, druga składa się z siedmiu wersów, a trzecia składa się z sześciu wersów.

3. Kim byli bohaterowie liryczni, o których mowa w wierszu?

Sokrates – grecki filozof, reprezentował poglądy stoików.
Kolumb – odkrywca Ameryki w 1492 roku.
Camoes – portugalski poeta, prekursor baroku.
Kościuszko – przywódca insurekcji z 1794 roku, walczył o wolność Stanów Zjednoczonych.
Napoleon – cesarz Francji.
Mickiewicz – polski poeta okresu romantyzmu.

4. Jakie pytanie podmiot liryczny kieruje do bohaterów lirycznych?

Podmiot liryczny zadaje im pytanie, co takiego uczynili ludziom sobie współczesnym, że nie był im dany spokój po śmierci.

5. Co to znaczy pogrzeb parafialny i pogrzeb historyczny.

Pogrzeb parafialny oznacza pogrzebanie zwłok człowieka po jego śmierci.

Pogrzeb historyczny oznacza, że zasługi ludzi wybitnych zostaną docenione dopiero po ich śmierci. Trafnie odzwierciedlają to słowa „łzy potęgi drugiej”.

6. Jaki jest styl wiersza?

Styl wiersza jest oszczędny, surowy, pełen niedopowiedzeń.

 

1. Ziemiaństwo w Nawłoci

Tę warstwę społeczną reprezentuje rodzina Wielosławskich.

„Obiady, kolacje, śniadania i podwieczorki trwały niemal przez cały dzień […]. Jakaś wycieczka konna albo na wózku, jakaś króciutka eskapada […]. Po kawie jakaś przejażdżka, wypad do sąsiedniego miasteczka Ostropustu albo trochę muzyki w salonie […], nieco tańca […]. Po kolacji jakaś partia szachów […], jakaś partyjka winta.

2. Chłopi w Chłodku

Chłodek była to wieś należąca do rodziny Wielosławskich.

„[Chłopi] Lubili gadać i słuchać tylko o tutejszym […]. Inaczej było obce, dalekie, nienasze, zaświatowe, a więc nieinteresujące. Wszystko, cokolwiek mówili i czym się interesowali, zahaczało się o jadło i napitek, obracało się dokoła opału i odzienia, przeżycia zimy i przednówka, a doczekania drugiego lata”.

Na wsi mieszkali też komornicy. Byli to ludzie nieposiadający własnych gospodarstw. Chodzili na zarobek do dworu, służyli za fornali i parobków.

Ludzie starzy i schorowani byli wypędzani z domów, aby prędzej umarli. W takiej sytuacji rodzina oszczędziłaby na pożywieniu i ubraniu dla nich. 

3. Robotnicy w Warszawie

„Klasa robotnicza zwyradnia się w nędzy i ciemnocie […]. 85 procent dzieci w wieku szkolnym ma początki suchot. Przeciętna długość życia robotnika wynosi 39 lat […]. Cała klasa robotnicza przeżarta jest nędzą i chorobami […]. Masy robotnicze pozbawione są kultury. Ich twórcze siły nie są wykorzystane”. 

 

Zadanie 1

Na podstawie powyższych cytatów scharakteryzuj własnymi słowami warstwy społeczne.

 

Przykładowy materiał literacki

1. Księga Hioba

Księga Hioba należy do ksiąg dydaktycznych Starego Testamentu. Główny bohater był sprawiedliwym człowiekiem a Bóg zesłał na niego wielkie nieszczęście. Hiob pomimo rozpaczy nie zaparł się Boga. Stwórca pobłogosławił mu. Warto być człowiekiem moralnym, bo chociaż nie uchroni nas to przed cierpieniem, to przyniesie nam spokój.

2. Johann Wolfgang Goethe „Cierpienia młodego Wertera”

Jest to powieść w listach (epistolarna) z okresu romantyzmu. Głównym bohaterem jest Werter. Jest to młody człowiek wywodzący się z mieszczańskiej rodziny. Cierpi z powodu nieszczęśliwej miłości do Loty oraz środowiska, w którym musi przebywać.

3. Tadeusz Różewicz „Zostawcie nas”

Jest to wiersz współczesnego polskiego poety. W utworze ukazani zostali ludzie, którzy przeżyli wojnę, ale nigdy nie uwolnią się od koszmaru tamtych czasów. Są skazani na torturę pamięci i cierpienie.

Przykładowy materiał malarski

1. Rogier van der Weyden „Zdjęcie z krzyża”

Obraz został namalowany ok. 1453 roku. Jest to olej na desce. Na płótnie został przedstawiony moment zdejmowania Jezusa z krzyża i rozpacz matki omdlewającej z bólu. Kolorystyka obrazu jest nasycona. Dominują barwy takie, jak: czerwień, zieleń, fiolet, błękit.

2. Rembrandt „Jeremiasz opłakujący zburzenie Jerozolimy”

Obraz został namalowany w 1630 roku. Jest to olej na desce. Centralną i jedyną postacią jest biblijny prorok Jeremiasz, który opłakuje zburzenie Jerozolimy przez króla Nabuchodonozora, który uprowadził Żydów do niewoli babilońskiej. Kolorystyka obrazu utrzymana jest w ciemnych barwach. Wyjątek stanowi oświetlona postać proroka.

3. Pablo Picasso „Guernica”

Obraz został namalowany w 1937 roku. Jest to olej na płótnie. Jest to nawiązanie do wydarzenia z 1937 roku, kiedy to miasto Guernica zostało zbombardowane podczas hiszpańskiej wojny domowej. Artysta utrwalił na płótnie chaos, śmierć, strach i cierpienie. Dominują barwy takie jak czerń, biel, szarość. 

 

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.