Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, liceum/technikum

listopad 2014

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Kolejna porcja zadań na początku grudnia
Zapraszam na www.polski-online.pl

 

U   W   A   G   A   !      –      N   O   W   A      M   A   T   U   R   A

„Sonet 90”

Były to włosy złote, rozpuszczone
W tysiącu słodkich loków, krętych, jasnych,
Światło wspaniałe drgało rozelśnione
W oczach przepięknych, które dziś przygasły. 

Twarz była pełna współczucia; czy szczera?
Twarz się zmieniła w barwie; czy być może?
Cóż więc dziwnego w tym, że gdy otwieram
Powieki, czuję nagle w piersiach pożar? 

Stąpanie jej nie było rzeczą ziemską,
Lecz anielskiego ducha, a jej słowa
Brzmiały inaczej niźli ludzka mowa. 

To blask niebiański, to słońce zwycięskie
Tak ją widziałem. I choć tak dziś nie jest,
Gdy łuk oddalą, rana nie zdrowieje.


1. Wprowadzenie

Wizerunek kobiety fascynował twórców na przestrzeni wieków. Pisali o niej utwory literackie, uwieczniali na płótnach obrazów.


2. Rozwinięcie zagadnienia

„Sonet 90” Petrarki zawiera portret ukochanej poety, Laury. Podmiot liryczny kreśli drobiazgowy obraz kobiety, zwracając uwagę na szczegóły jej urody, takie jak: włosy „Były to włosy złote, rozpuszczone”, oczy :Światło wspaniałe drgało rozelśnione/W oczach przepięknych”, sposób mówienia „a jej słowa/Brzmiały inaczej niźli ludzka mowa”, sposób poruszania się „Stąpanie jej nie było rzeczą ziemską,/Lecz anielskiego ducha”. Podmiot liryczny posługuje się prostymi środkami artystycznego wyrazu. Ma również świadomość, że piękno jest rzeczą ulotną.

Kobieta może być obiektem nieszczęśliwej miłości. O tym mówi wiersz ” Do panny” barokowego poety Jana Andrzeja Morsztyna. Podmiot liryczny wylicza przedmioty, które mają wspólną cechę, a mianowicie są bardzo twarde. Ten zabieg stylistyczny ma podkreślić obojętność dziewczyny, do której wzdycha podmiot liryczny.

Kobietę może cechować próżność i głupota. Taki obraz niewiasty kreśli w swojej satyrze „Żona modna” oświeceniowy twórca Ignacy Krasicki. Przedmiotem drwiny jest kobieta przesadnie hołdująca modzie francuskiej, przez co doprowadza swego męża do ruiny. Bohaterka satyry nie ma żadnych zasad, nie żywi do nikogo szacunku.


3. Podsumowanie

Obraz kobiety w utworach literackich nigdy nie był taki sam. Twórcy ujmowali ten temat w różnorodny sposób, zależnie od czasów, w których żyli i od konwencji literackich, jakie panowały w poszczególnych epokach.

 

W komunikacji, oprócz słów, ważne znaczenie mają także znaki niewerbalne. Odczytywanie tych znaków opiera się w głównej mierze na intuicji, choć niekiedy zależy także od kontekstu kulturowego. Spośród znaków niewerbalnych można wyróżnić takie, jak:

mimika – np. uśmiech,
gesty – np. położenie palca na usta,
pozycja ciała i jego ruchy – np. wyprostowana postawa
inne dźwięki – np. gwizdnięcie

 

Zadanie 1

W podanym tekście podkreśl przykłady środków niewerbalnych.

W porządku, mówił Niewiadomski, odchrząkując, gdy na nowo próbuje podjąć wątek, na czym skończyliśmy? […] Niewiadomski przerywa. […] W jednej chwili cała sprawa staje się dla niego jasna i kiedy zastanawia się nad wstrząsającymi konsekwencjami tego, co – zdaje sobie z tego sprawę – jest nieuchronne, co jest jedynym wyjściem wśród całej hordy rywalizujących ze sobą możliwości, zaczyna bębnić pięściami w klatkę piersiową, wierzgać nogami i podnosić barki, zanosząc się przy tym dzikim, konwulsyjnym śmiechem. Chwila, mówi Niewiadomski, podnosząc rękę, jak gdyby dawał znak swemu wymyślonemu rozmówcy. […] Niewiadomski przerywa, żeby zaśmiać się po raz kolejny, w sposób bardziej powściągliwy niż poprzednio, być może, lecz mimo wszystko jest to śmiech, któremu udaje się wyrazić radość, jak i gorycz, bo jeśli nawet Niewiadomski się cieszy, że przekształcił tę historię według własnej koncepcji, wie, że historia jest makabryczna, i chwilami wzdraga się z przerażeniem na myśl, co ma jeszcze do opowiedzenia.

 

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.