Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, liceum/technikum

lipiec 2015

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Zapraszam na www.polski-online.pl
   

U   W   A   G   A   !      –      N   O   W   A      M   A   T   U   R   A

Horacy
„Exegi monumentum”

Stawiłem sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu.
Od królewskich piramid sięgający wyżej;
Ani go deszcz trawiący, ani Akwilony
Nie pożyją bezsilne, ni lat niezliczony

Szereg, ni czas lecący w wieczności otchłanie.
Nie wszystek umrę, wiele ze mnie tu zostanie
Poza grobem. Potomną sławą zawsze młody,
Róść ja dopóty będę, dopóki na schody

Kapitolu z westalką cichą kapłan kroczy.
Gdzie z szumem się Aufidus rozhukany toczy,
Gdzie Daunus w suchym kraju rządził polne ludy,
Tam o mnie mówić będą, że ja, niski wprzódy,

Na wyżyny się wzbiłem i żem przeniósł pierwszy
Do narodu Italów rytm eolskich wierszy.
Melpomeno, weź chlubę, co z zasługi rośnie,
I delfickim wawrzynem wieńcz mi skroń radośnie.
   

1. Wprowadzenie

Poeta czy też artysta słowa to człowiek, który jawi się jako ktoś wyjątkowy, potrafiący swoimi wierszami wzruszać ludzi.
   

2. Rozwinięcie zagadnienia

Poeta jako człowiek, który przeżyje w pamięci pokoleń został ukazany w wierszu Horacego „Exegi monumentum”. Podmiot liryczny symbolem swojej twórczości uczynił pomnik – trwalszy niż spiż, wyższy niż królewskie piramidy, odporny na działanie czasu. Oznacza to, że poeta swoimi utworami zbudował sobie niezniszczalny pomnik i dzięki temu nie zostanie zapomniany po swojej śmierci. Dobitnie świadczą o tym słowa „exegi monumentum”, czyli „nie wszystek umrę”.

Poeta jako człowiek, który pragnie, by go rozumiano został ukazany w wierszu Leopolda Staffa „Ars poetica”. Poeta uważa, że bez zrozumienia przez czytelnika literatura nie ma racji bytu. Dzieło poetyckie wymaga działania zarówno artysty słowa jak i odbiorcy. Poeta kładzie nacisk na związek duchowy, jaki istnieje między artystą i odbiorcą w chwili czytania dzieła literackiego.

Poeta jako człowiek powołany do obrony słabszych, dawania świadectwa prawdzie został ukazany w wierszu Czesława Miłosza „Który skrzywdziłeś…” Podmiot liryczny podkreśla, że przemoc, brutalność nie zamkną ust artystom słowa, którzy do końca będą spełniać swoją rolę.
   

3. Podsumowanie

Poeta to człowiek nie tylko piszący piękne, wzruszające utwory, które zapewnić mu mogą pośmiertną sławę, ale także twórca, któremu zależy na żywym kontakcie z czytelnikiem. To wreszcie świadek swoich czasów, nie zawsze spokojnych, ale często dramatycznych.

   

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.