Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, liceum/technikum

kwiecień 2015

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Kolejna porcja zadań na początku maja
Zapraszam na www.polski-online.pl

 

U   W   A   G   A   !      –      N   O   W   A      M   A   T   U   R   A

Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,
Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany;
Świeciły się z daleka pobielane ściany,
Tem bielsze, że odbite od ciemnej zieleni
Topoli, co go bronią od wiatrów jesieni.
Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd chędogi,
I stodołę miał wielką, i przy niej trzy stogi
Użątku, co pod strzechą zmieścić się nie może;
[…]
Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza,
Że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza.
[…]
I też same portrety na ścianach wisiały.
Tu Kościuszko w czamarce krakowskiej, z oczyma
Podniesionymi w niebo, miecz oburącz trzyma;
Takim był, gdy przysięgał na stopniach ołtarzów,
Że tym mieczem wypędzi z Polski trzech mocarzów
Albo sam na nim padnie. Dalej w polskiej szacie
Siedzi Rejtan żałośny po wolności stracie,
W ręku trzyma nóż, ostrzem zwrócony do łona,
A przed nim leży Fedon i żywot Katona.
Dalej Jasiński, młodzian piękny i posępny,
Obok Korsak, towarzysz jego nieodstępny,
Stoją na szańcach Pragi, na stosach Moskali,
Siekąc wrogów, a Praga już się wkoło pali.
Nawet stary stojący zegar kurantowy
W drewnianej szafie poznał u wniścia alkowy
I z dziecinną radością pociągnął za sznurek,
By stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek.
[…]

Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” (fragment)

 

1. Wprowadzenie

Dworek szlachecki zawsze był symbolem i ostoją polskości, patriotyzmu, bezpieczeństwa, miejsca, gdzie panuje ład i harmonia.
 

2. Rozwinięcie zagadnienia

W powyższym fragmencie został przedstawiony dworek Sędziego Soplicy. Ten zadbany, drewniany, o białych ścianach, na podmurówce dom położony był nad rzeczką, na niewielkim wzniesieniu. Otoczony był drzewami. Wokół niego znajdowały się zabudowania gospodarcze. Otwarta na oścież brama świadczyła o gościnności mieszkańców dworku. Wnętrze domu wypełniały obrazy przedstawiające polskich bohaterów walczących o wolność ojczyzny, jak na przykład Kościuszko, Rejtan. Patriotyczny charakter podkreślał też zegar kurantowy, wygrywający mazurka Dąbrowskiego. W domu panował spokój i ład.

W podobny sposób został ukazany dworek Korczyńskich w powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Był to niewielki, niski dom otoczony drzewami. Naprzeciwko gospodarskich zabudowań usytuowany był  ogród. Wnętrze było czyste i schludne, a wyposażenie skromne.

Zupełnie inny charakter ma dworek w Nawłoci. Stefan Żeromski w powieści „Przedwiośnie” ukazuje dom rodziny Wielosławskich. Jest to jednak miejsce zamknięte, zacofane w stosunku do czasów współczesnych. Mieszkańcy dworku żyją zgodnie z utartymi od pokoleń schematami i rytuałami. Nie ma tu miejsca na nowoczesność.
 

3. Podsumowanie

Motyw dworku szlacheckiego był ukazywany w różnej perspektywie. Sposób prezentowania uzależniony był od czasów historycznych.
 

1. Podmiot liryczny jako człowiek prywatny

Wyraża żal, że jego imię może zostać zapomniane, gdyż nie ma nikogo, kto by je odziedziczył.

Podkreśla swój związek uczuciowy z matką.

Chciałby, aby jego serce po śmierci zostało oddane matce.
 

2. Podmiot liryczny jako poeta

Podkreśla wypełnienie obowiązków wobec ojczyzny.

Uważa siebie za duchowego przywódcę narodu.

Zachęca do pracy dla narodu i walki.

Wyraża nadzieję, iż jego poezja, pomimo że nie cieszyła się uznaniem, odciśnie piętno nie tylko na ludziach mu współczesnych, ale na przyszłych pokoleniach.
 

3. Rola środków stylistycznych

Wiersz charakteryzuje sie bogactwem środków stylistycznych, takich jak np. epitety, porównania, metafory. Takie zastosowanie środków świadczy o zaangażowaniu emocjonalnym poety.
 

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.