Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, liceum/technikum

grudzień 2014

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Kolejna porcja zadań na początku stycznia
Zapraszam na www.polski-online.pl

 

U   W   A   G   A   !      –      N   O   W   A      M   A   T   U   R   A

Wymarsz ochotników w 1792 roku

1. Wprowadzenie

Ojczyzna powinna być ważną wartością w życiu człowieka. Kiedy znajduje się w niebezpieczeństwie, ludzie powinni stanąć w jej obronie, nie zważając na swoje sprawy.

2. Rozwinięcie zagadnienia

Rzeźba przedstawia zwartą grupę wojowników stylizowanych na herosów antycznych prowadzonych w bój przez kobietę, będącą upersonifikowaną ojczyzną. Wojownicy mocno trzymają w rekach włócznie i miecze. Ich twarze są zacięte a pieści zaciśnięte. Kobieta okrzykiem zachęca ich do walki. Kompozycja rzeźby jest dynamiczna, oddaje wojenną wrzawę.

Do walki za ojczyznę nawołuje wiersz „Hymn do miłości ojczyzny”” polskiego twórcy oświeceniowego Ignacego Krasickiego. Miłość do ojczyzny to najważniejszy i najświętszy obowiązek w życiu człowieka. Poświęcenie zdrowia, szczęścia dla ojczyzny jest rzeczą piękną i wzniosłą.

Bohaterem, który nie wahał się walczyć za wolność ojczyzny jest ks. Robak z epopei „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicz. Jako żołnierz brał udział w wojnach napoleońskich. Potem został emisariuszem, czyli łącznikiem między organizacjami spiskowymi za granicą a krajem. Miał przygotować powstanie na Litwie, które na skutek intryg Gerwazego nie doszło do skutku.

3. Podsumowanie

Nie zawsze w ojczyźnie wszystkim żyje się dobrze, ale poświecenie dla kraju, walka o jego pomyślność czy niepodległość nie powinna budzić niczyich zastrzeżeń. Jest to nie tylko powinność ale i obowiązek.

 

Funkcja informatywna wiąże się z przekazywaniem i zdobywaniem wiedzy o świecie. Tego typu funkcja występuje w tekstach prasowych, podręcznikach, encyklopediach, ogłoszeniach, zawiadomieniach, codziennych rozmowach.

 

Zadanie 1

Wskaż, które sformułowania są charakterystyczne dla funkcji informatywnej (FI).

A. Lód jest bardzo cienki i może się załamać.
B. Zamknij drzwi!
C. W poniedziałek 12 VI 2014 r. o godz. 18.00 odbędzie się zebranie uczestników wycieczki do Zakopanego.
D. Syzyf został skazany na karę na ciągłe wtaczanie głazu pod górę.
E. Mięso duś z grzybami do miękkości.
F. Państwowa Komisja Wyborcza podała ostateczne wyniki wyborów prezydenckich.

 

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.