Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, gimnazjum

wrzesień 2015

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej
 

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Zapraszam na www.polski-online.pl

 

Autor: Jerome David Salinger
Tytuł: „Buszujący w zbożu”
Gatunek:
powieść
Bohater: Holden Coufield
• wiek: 16 lat
• rodzina: pochodził z zamożnej rodziny; D.B.- starszy brat Holdena, pisarz; Alik – młodszy brat Holdena, umarł na białaczkę, Phoebe – młodsza siostra Holdena
• nauka: uczęszczał do prestiżowych szkół w Elkton Hills i w Agerstown; nie przykładał się do nauki; został ze szkół wydalony, ale nie był z tego powodu smutny; nie mógł pogodzić się ze snobizmem i obłudą, jakie panowały wśród uczniów, od fałszu nie byli też wolni nauczyciele, wyjątkiem był nauczyciel historii Spencer
• zainteresowania i uzdolnienia: był oczytany, obdarzony talentem pisarskim
• cechy charakteru: przyjazny, koleżeński, uczynny, skryty; lekkomyślny, niezbyt odpowiedzialny, lubi przeklinać, pali, pije
• cel w życiu: nie chce w życiu kierować się narzucanymi mu przez innych schematami, chciałby strzec dzieci, aby żadnego z nich nie spotkało nic złego.

Zadanie 1
Zaznacz poprawne odpowiedzi.

I. Autorem utworu jest
a. Horus
b. Horacy
c. Homer

II. „Iliada” to
a. powieść
b. epos
c. poemat

III. „Iliada” rozpoczyna się od
a. retardacji
b. inwokacji
c. kompilacji

IV. Określenia takie jak: „jasnooka Atena”, „gromowładny Zeus”, „białoramienna Hera” to
a. porównania
b. epitety stałe
c. przenośnie

V. Pojedynek Achillesa z Hektorem to przykład
a. sceny kameralnej
b. sceny rodzajowej
c. sceny batalistycznej

Zadanie 2
Zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe (P), a które są fałszywe (F).

A. O wydarzeniach opowiada obiektywny, wszechwiedzący narrator.
B. Bogowie ingerowali w życie ludzi.
C. Achilles był synem Priama.
D. Hektor zginął z ręki Achillesa.
E. Wydarzenia zostały przedstawione w sposób patetyczny.

UWAGA: ODPOWIEDZI SZUKAJ NA FB STRONY

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.