Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, gimnazjum

styczeń 2014

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Kolejna porcja zadań na początku lutego
Zapraszam na www.polski-online.pl

 

Za pomocą formantów, takich jak przedrostki, przyrostki, wrostki można tworzyć rozmaite wyrazy, jak:

A. Nazwy zdrobniałe, np. kot-ek
B. Nazwy zgrubiałe, np. łap-sko
C. Nazwy miejsc, w których się coś robi, np. cukier-nia
D. Nazwy wykonawców czynności, zawodów, np. program’-ista
E. Nazwy nosicieli cech, np. wesoł-ek
F. Nazwy narzędzi i urządzeń, np. spin-acz
G. Nazwy żeńskie, np. nauczyciel-ka

 

Zadanie 1

W poniższych wyrazach wyodrębnij podstawę słowotwórczą i formanty. 

A. Drzewko – ………………………………………………
B. Straszydło – …………………………………………….
C. Piekarnia – ……………………………………………..
D. Kolejarz – ……………………………………………..
E. Brodacz – ………………………………………………
F. Koparka – ……………………………………………..
G. Krawcowa – ………………………………………….

 

Sprawozdanie to relacja ze zdarzenia, którego autor był świadkiem lub uczestnikiem.

Rodzaje sprawozdań:
sprawozdanie typu reportaż – z wycieczki, zawodów sportowych, lekcji
sprawozdanie typu recenzja – z filmu, spektaklu teatralnego, lektury 

Plan sprawozdania z wycieczki:

miejsce, data i cel wyjazdu
uczestnicy
co zobaczyli/zwiedzili; czego się dowiedzieli?
własne wrażenia 

 

Zadanie 1

Przeczytaj przykładowe sprawozdanie, a następnie ułóż jego plan według punktów zamieszczonych powyżej.

Sprawozdanie z wycieczki edukacyjnej do elektrowni w Porąbce-Żar.

17 X 2008 roku moja klasa II b pod opieką nauczyciela fizyki pojechała na wycieczkę edukacyjną. O godzinie 8.10 zebraliśmy się na parkingu szkolnym , a następnie wsiedliśmy do autobusu i udaliśmy się do Porąbki. Tam mieliśmy zwiedzić elektrownię szczytowo-pompową, która została uruchomiona w 1979 roku.

Na miejsce dotarliśmy w doskonałych humorach. Aby wejść do środka budynku musieliśmy czekać ok. 20 minut, ale to nie zdołało ostudzić naszego zapału do poznania funkcjonowania elektrowni. Wreszcie przyszedł przewodnik, który na początku opowiedział o mechanizmie przesyłania prądu liniami energetycznymi.

Następnie obejrzeliśmy film edukacyjny, z którego dowiedzieliśmy się, jak działa elektrownia szczytowo-pompowa oraz zdobyliśmy informacje na temat innych elektrowni tego typu.

Potem udaliśmy się do hali maszyn, do której prowadził długi podziemny korytarz. Hala maszyn, jak i inne obiekty elektrowni, np. sztolnie wodne, transportowe mieszczą się w wydrążonym wnętrzu góry. Dowiedzieliśmy się od przewodnika, jak w elektrowni działają rozmaite maszyny: pompo-turbiny, silniki, generatory, transformatory. Wykład ten wzbudził nasze zainteresowanie.

Następnie wyszliśmy na zewnątrz. Tam wsiedliśmy do autobusu i pojechaliśmy w kierunku góry Żar (761 m. n.p.m.). Kolejką górską, do której każdy chciał wejść jak najszybciej, dotarliśmy na szczyt góry i podziwialiśmy sztuczny zbiornik wodny.

Wycieczka była ciekawa. Dowiedzieliśmy się wielu interesujących wiadomości na temat funkcjonowania tej elektrowni szczytowo-pompowej, która jest drugą co do wielkości elektrownią tego typu w Polsce. Ponadto mogliśmy podziwiać wspaniałe widoki krajobrazowe. 

 

1. Jak zbudowany jest wiersz?

Wiersz zbudowany jest ze zwrotek. Pięć pierwszych zwrotek ma budowę dwuwersową, następna ma cztery wersy, a ostatnia liczy trzy wersy. 

2. Kreacja podmiotu lirycznego

Podmiot liryczny ukrywa się za opisaną sytuacją liryczną. Ujawnia się w przedostatniej i ostatniej zwrotce. 

3. Jaki jest to rodzaj liryki?

Jest to przykład liryki pośredniej. 

4. W jaki sposób został przedstawiony kamyk?

Kamyk został przedstawiony jako twór doskonały. Nie ulega emocjom, nikogo nie kocha, do nikogo się nie przywiązuje, nie ma rozterek, nie szuka sensu istnienia, jest pełen dostojeństwa. 

5. W jaki sposób został przedstawiony człowiek?

Człowiek jawi się jako twór niedoskonały, który gniewa się, złości, cieszy, szuka sensu istnienia. 

6. Jaka jest wymowa wiersza?

Pochwała kamienia jest ironiczna. Podmiotowi lirycznemu bliższy jest niedoskonały człowiek i jego uczucia niż martwy kamień.

 

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.