Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, gimnazjum

październik 2014

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Kolejna porcja zadań na początku listopada
Zapraszam na www.polski-online.pl

 

Styl potoczny wykorzystywany jest w codziennych wypowiedziach.

Styl ten cechuje:

słownictwo potoczne i nacechowane emocjonalnie;
obrazowość porównań;
nagromadzenie synonimów;
przewaga zdań pojedynczych nad złożonymi

Przykłady stylu potocznego

Był wielki jak góra!
Zakuwałem pół dnia do sprawdzianu.
Co za numer!
Lubię kosza.
Mżawka, lekki deszczyk był od rana.

 

Zadanie 1

Podkreśl wyrazy, które są charakterystyczne dla stylu potocznego.

zaduma, urwać się, facet, oblicze, nostalgia, łepetyna, grat

 

Zadanie 2

Poniższe zdanie przekształć na takie, aby można było go użyć w wypracowaniu.

Ale plucha! Leje od rana, a wiatr wieje tak, jakby chciało głowę urwać! Brrr..

 

Podmiot oznacza to, o czym w zdaniu orzekamy za pomocą orzeczenia; najczęściej jest wykonawcą czynności, jaka się dzieje.

Rodzaje podmiotów:

gramatyczny – występuje w mianowniku, np. Pisarz pisał powieść.
logiczny – występuje w dopełniaczu, np. Wody w rzece wciąż przybywało.
szeregowy – zespół wyrazów w stosunku współrzędnym, np. Basia z Kasią poszły do kina.
domyślny – domyślamy się go z formy orzeczenia, np. (oni)Pojechali na wycieczkę do Poznania.

 

Zadanie 1

W podanych zdaniach wskaż podmiot. Określ jego rodzaj. Jaką częścią mowy został wyrażony?

A. Chory stał w kolejce do lekarza.
B. Słońca nie było widać przez chmury.
C. Pięć i sześć to liczby naturalne.
D. Byliśmy na spacerze. 

 

1. Określ gatunek utworu.
Jest to hymn, czyli  uroczysta pieśń pochwalna.

2. Kto jest autorem utworu?
Autorem utworu jest św. Paweł z Tarsu.

3. Określ budowę utworu.
Utwór ma budowę stychiczną, czyli nie ma podziału na zwrotki. Można wyróżnić w nim trzy cząstki kompozycyjne: dowody na potęgę miłości, przymioty miłości, puentę.

4. Wymień dowody na potęgę miłości.
Miłość jest potężniejsza niż dar prorokowania, rozległa wiedza, głęboka wiara, rozdanie majątku ubogim.

5. Wymień przymioty miłości.
Prawdziwa miłość jest cierpliwa, łaskawa, wolna od zazdrości, nie czeka na pochwały, nie obraża się, nie jest egoistyczna, ułatwia wybaczanie, jest ufna, potężna i trwała.

6. Jaka jest puenta wiersza?
Spośród cnót określających dobrego chrześcijanina największa i najważniejsza jest miłość.

 

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.