Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, gimnazjum

marzec 2015

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Kolejna porcja zadań na początku kwietnia
Zapraszam na www.polski-online.pl

 

CV to angielski skrót łacińskiego wyrażenia cuurriculum vitae, które oznacza ‚przebieg życia’. Nazywamy tak rodzaj życiorysu ujęty w punktach.

Schemat CV:

1. W lewym górnym rogu umieszczamy swoje dane: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail

2. W prawym górnym rogu zapisujemy nazwę miejscowości, datę

3. Uzupełniamy schemat (zapisany od lewej strony)

A. Dane personalne

B. Wykształcenie

C. Doświadczenie zawodowe

D. Umiejętności zawodowe

E. Ukończone kursy, staże

F. Otrzymane nagrody i wyróżnienia

G. Doświadczenie i umiejętności dodatkowe

H. Znajomość języków obcych

I. Inne informacje

 

Zdanie złożone współrzędnie przeciwstawne to takie, w których zdania składowe wyrażają treści wskazujące na jakieś przeciwieństwo. Zdania składowe łączą się jednym ze spójników: a, ale, lecz, jednak, natomiast, zaś. Przed tymi spójnikami stawia się przecinek.

Wyszedłem wcześnie z domu, ale spóźniłem się do szkoły.

Zdał egzamin, lecz nie był zadowolony z otrzymanej oceny.

Najpierw przeczytam książkę, a potem pójdę na spacer.

Wszystkie bilety zostały sprzedane, jednak klienci nie odchodzili od kas.

Karol lubił matematykę, natomiast nie przepadał za geografią.

Do południa jestem w szkole, zaś wieczorem mam zajęcia pozalekcyjne.

1. Sytuacja rodzinna

Jest wdowcem, samotnie wychowuje syna Wacława.

2. Sytuacja materialna

Jest człowiekiem dość zamożnym, właścicielem wsi i połowy zamku.

3. Cechy charakteru

Sprawia wrażenie osoby cichej, spokojnej, pobożnej.

Jest to jednak człowiek nieszczery, podstępny i obłudny.

Jest inteligentny i bystry, potrafi zręcznie wykorzystać każdą sytuację dla osiągnięcia własnych korzyści.

Nie liczy się z innymi ludźmi, czasami jest okrutny.

 

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.