Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, gimnazjum

marzec 2014

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Kolejna porcja zadań na początku kwietnia
Zapraszam na www.polski-online.pl

 

Archaizacja polega na zastosowaniu języka charakterystycznego dla minionych epok, czyli wyrazów, wyrażeń i zwrotów oraz odpowiedniego szyku zdania. Występuje w powieściach historycznych. Celem stylizacji archaicznej jest realistyczne ukazanie świata przedstawionego w utworze literackim.

Zwróć uwagę na przykładowe wyrazy archaiczne i ich współczesne znaczenia
adwersarz – nieprzyjaciel
frasować się – smucić się
mitrężyć – zwlekać z czymś
posażna – bogata
drzewiej – dawniej

 

Zadanie 1

Z podanego fragmentu „Pana Wołodyjowskiego” Henryka Sienkiewicza wypisz pięć dowolnych archaizmów i dopisz do nich współczesne znaczenia.

– Jak mi Bóg miły, tak nie masz słuszności! – powtórzył mały rycerz. – Ot, uważasz, tam w górze, za onym cichym miesiącem, jest kraina wiekuistej szczęśliwości. O takiej to mi gadaj! kto się na tamtą lewadę dostanie, ten dopiero sobie odsapnie, jakby po długiej drodze – i pasie się spokojnie. Jak na mnie termin przyjdzie (a to przecie żołnierska rzecz), zaraz sobie powinnaś powiedzieć: „Nic to”!

 

Przydawka jest to część zdania. Jest określeniem rzeczownika. Odpowiada na pytania: jaki?, który?, czyj?, ile?, czego?, z czego?

Przydawka może być wyrażona:

  • przymiotnikiem, np. Brązowe liście spadły z drzew.
  • liczebnikiem, np. Kasia kupiła trzy pączki.
  • imiesłowem przymiotnikowym, np. Wzruszonych artystów oklaskiwała publiczność.
  • zaimkiem przymiotnym, np. Moje książki są oprawione.
  • rzeczownikiem w mianowniku, np. Wuj Henio był w kinie.
  • rzeczownikiem w dopełniaczu, np. Ogon kota był puszysty.
  • wyrażeniem przyimkowym, np. Lubię naleśniki z marmoladą.

 

Zadanie 1

W poniższych zdaniach wskaż przydawki i powiedz, jakimi częściami mowy zostały wyrażone.

A. Zęby psa były ostre.
B. Moje wypracowanie było ciekawe.
C. Lody z truskawkami były smaczne.
D. Zielona bluzka była czysta.
E. Dwie dziewczynki szły przez park.

 

Zaproszenie jest prośbą skierowaną do konkretnej osoby lub grupy osób o wzięcie udziału w jakiejś uroczystości, np. przedstawieniu, koncercie, uroczystości rodzinnej, szkolnej.

Zaproszenie powinno zawierać informacje o:

nadawcy,
adresacie,
okazji,
miejscu,
czasie 

Przykładowe przydatne zwroty

mam zaszczyt zaprosić; serdecznie zapraszam; zapraszam Was; uprzejmie zapraszam

 

Zadanie 1

Troje baśniowych bohaterów nie dotarło na uroczystości, bo w wysłanych do nich zaproszeniach zabrakło ważnych informacji. Przeczytaj uważnie teksty zaproszeń i uzupełnij je potrzebnymi wiadomościami.

Zaproszenie

Zapraszam serdecznie Jasia i Małgosię na podwieczorek 21 lipca.

Zaproszenie

Mam przyjemność zaprosić Kopciuszka do zamku na Dębowej Górze o godzinie 17.00.

Książę

 

Zadanie 2

Napisz zaproszenie dla rodziców na rozdanie świadectw szkolnych.

 

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.