Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, gimnazjum

maj 2014

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Kolejna porcja zadań na początku czerwca
Zapraszam na www.polski-online.pl

 

Motywy władzy, winy i kary

Balladyna tak bardzo pragnęła władzy, że nie liczyła się z nikim i bez skrupułów dążyła do celu. Lista morderstw, jakich dopuściła się Balladyna, jest dość długa. Uśmierciła tych, którzy byli dla niej zagrożeniem w dążeniu do wytyczonego przez nią celu. Pozbawiła życia swoją siostrę Alinę, Gralona, zaufanego sługę Kirkora, Grabca, zakochanego w niej młodzieńca, Kirkora, swojego męża, Kostryna, który zagrażał jej władzy. Balladyna nie zdawała sobie sprawy, że jej zbrodnie wcześniej czy później zostaną ukarane, jeśli nie przez ludzi, to przez siły nadprzyrodzone działające w imieniu Boga. Balladyna ginie rażona piorunem.

Motywy baśniowe

Bohaterowie dobrzy: Alina, Wdowa, Kirkor, pustelnik
Bohaterowie źli: Balladyna, Kostryn, Grabiec
Postacie fantastyczne: Goplana, Chochlik, Skierka
Rywalizacja pomiędzy dobrą a złą siostrą, czyli Aliną i Balladyną. 

Trzeba podkreślić, że Słowacki wykorzystał motywy baśniowe w oryginalny sposób. Są to motywy odwrócone, np. dobra siostra ginie z ręki złej, czary nie pomagają bohaterom, ale utrudniają im życie.

Motywy legendarne

Najważniejszy z nich to korona Popielów – symbol władzy legendarnego króla Popiela III, pozostającego na wygnaniu. Aby przywrócić byt państwowy niezbędne jest, by na tronie zasiadł prawowity władca. O to walczył Kirkor.

 

Związki frazeologiczne to utrwalone w języku połączenia wyrazów, które mają w całości charakter przenośny. Mamy różne źródła frazeologizmów. Jednym z nich jest język potoczny.

Przykładowe frazeologizmy zaczerpnięte z języka codziennego:
szczwany lis – ktoś podstępny, dwulicowy
wywinąć orła – przewrócić się
rozłożyć kogoś na łopatki – pokonać kogoś

 

Zadanie 1

Uzupełnij puste miejsca nazwami zwierząt tak, aby powstał związek frazeologiczny.

A. Żyć jak pies z ………………………………………..
B. Łapać dwie ……………………………… za ogon.
C. Rządzić się jak szara ……………………………….
D. Dostać ……………………………………….rozumu.
E. Mieć …………………………………………w nosie. 

Zadanie 2

Połącz frazeologizmy z ich właściwym znaczeniem.

A. Mieć długi język – ………………………………………………………………
B. Brać nogi za pas – ……………………………………………………………….
C. Żyć na wysokiej stopie – ………………………………………………………
D. Wyssać coś z palca – …………………………………………………………… 

żyć wystawnie, plotkować, zmyślać, szybko uciekać

Zadanie 3

W podanych frazeologizmach popraw błędne sformułowania.

A. Łupać na głowie kołki – …………………………………………………….
B. Na złodzieju czapka płonie – ………………………………………………
C. Chować głowę w ziemię – …………………………………………………..
D. Być w szóstym niebie – ………………………………………………………

 

Dopełnienie uzupełnia informacje na temat przedmiotu czynności. Jest określeniem czasownika. Odpowiada na pytania przypadków zależnych, czyli wszystkich oprócz mianownika i wołacza.

Rodzaje dopełnień

bliższe – staje się podmiotem w zdaniu przekształconym na stronę bierną, np. Ewa podlała kwiatki – Kwiatki zostały podlane przez Ewę. 
dalsze – nie zmienia swej funkcji w stronie biernej, np. Ewa pisze list piórem – List jest pisany przez Ewę piórem.

 

Zadanie 1

Uzupełnij poniższe zdania o dopełnienia.

A. Basia czytała (co?) ………………………………………………………
B. Nauczyciel pochwalił (kogo?) ……………………………………….
C. Jasiek poszedł na spacer (z kim?)…………………………………… 

Zadanie 2

W poniższych zdaniach wskaż dopełnienia.

A. Kacper maluje obraz.
B. Zosia wysłuchała koncertu.
C. Generał dowodził dywizją.

 

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.