Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, gimnazjum

luty 2014

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Kolejna porcja zadań na początku marca
Zapraszam na www.polski-online.pl

 

Styl popularnonaukowy

jest odmianą stylu naukowego;
posługują się nim głównie autorzy podręczników i artykułów w czasopismach specjalistycznych, np. technicznych, medycznych;
celem tekstów popularnonaukowych jest wyjaśnianie w przystępny sposób skomplikowanych zjawisk z różnych dziedzin nauki, wiedzy

 

Zadanie 1

Z poniższego fragmentu tekstu wypisz słowa charakterystyczne dla stylu popularnonaukowego. Jaką dziedzinę wiedzy ten tekst reprezentuje?

Wszechświat zaistniał najprawdopodobniej około 10-2 miliardów lat temu w wyniku gwałtownej eksplozji, zwanej Wielkim Wybuchem, i od tej pory stale ewoluuje. Materia i promieniowanie uwolnione w eksplozji rozszerzały się gwałtownie i oziębiały. W ciągu kilku sekund tworzyły się protony, neutrony i elektrony. Po upływie kilku minut powstał pierwszy deuter (ciężki wodór) i jądro helu oraz śladowe ilości niektórych lekkich pierwiastków. 

 

Okolicznik to część zdania; jest określeniem czasownika; informuje o okolicznościach czynności, jaka się dzieje w zdaniu, czyli o miejscu, czasie, przyczynie, celu bądź sposobie jej wykonania.

Rodzaje okoliczników:
miejsca – gdzie?, skąd?, dokąd?, którędy?, np. Ławka stoi w parku.
czasu – kiedy?, odkąd?, dokąd?, jak długo?, jak dawno?, np. Wczoraj byłem w kinie.
przyczyny – dlaczego?, z jakiej przyczyny?, np. Odwołano zawody sportowe z powodu ulewy.
celu – po co?, w jakim celu?, np. Poszedł po mleko.
sposobu – jak?, w jaki sposób?, np. Karol szybko idzie.
warunku – w jakim wypadku?, pod jakim warunkiem?, np. W razie upału pij dużo wody.
przyzwolenia – mimo czego?, mimo co?, np. Poszli mimo śnieżycy.

 

Zadanie 1

Uzupełnij podane zdania o okoliczniki.

A. Zostaniemy tu …………………………. (okolicznik czasu).
B. Szliśmy przez ………………………….. (okolicznik miejsca).
C. Piszemy ………………………………….. (okolicznik sposobu).
D. Nie ma prądu …………………………… (okolicznik przyczyny).

 

1. Jakie kategorie duchów można wyróżnić?

Można wyróżnić trzy kategorie duchów: lekkie, ciężkie i średnie.

2. O czym informują ludzi zebranych w przycmentarnej kaplicy?

Ujawniają swoją winę i rodzaj kary, jaki został im wyznaczony, proszą zebranych o pomoc i przekazują żywym naukę: jak żyć, żeby nie zostać potępionym po śmierci i uniknąć kary.

3. Duchy dzieci – Józia i Rózi

a. Wina – w krótkim, ziemskim życiu nie zaznały trosk ani goryczy.
b. Kara – nie mogą sie dostać do nieba.
c. Prośba – proszą o dwa ziarnka gorczycy.
d. Pouczenie – „Kto nie zaznał goryczy ni razu,/Ten nie dozna słodyczy w niebie”. 

4. Duch złego pana

a. Wina – był okrutny wobec swoich poddanych.
b. Kara – Nie mógł się dostać ani do nieba, ani do piekła.
c. Prośba – prosi o odrobinę jadła i napoju.
d. Pouczenie – „Bo kto nie był ni razu człowiekiem,/Temu człowiek nic nie pomoże”. 

5. Duch dziewczyny Zosi

a. Wina – żyła w oderwaniu od zwykłych spraw, kpiła z uczuć chłopców starających się o jej względy.
b. Kara – przez dwa lata musiała błąkać się między niebem a ziemią.
c. Prośba – prosi, by młodzieńcy przyciągnęli ją do ziemi.
d. Pouczenie – „Kto nie dotknął ziemi ni razu,/Ten nigdy nie może być w niebie”.

 

Zadanie 1

Objaśnij własnymi słowami wybrane pouczenie.

 

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.