Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, gimnazjum

listopad 2014

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Kolejna porcja zadań na początku grudnia
Zapraszam na www.polski-online.pl

 

Cudzysłów stosujemy:

przy zapisie tytułów, np. „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza to powieść historyczna.
przy wprowadzaniu cytatów, mowy niezależnej, np. Maciek powiedział: „Bardzo lubię z tobą rozmawiać”.
przy wprowadzaniu wyrazów w znaczeniu przenośnym i ironicznym, np. „Wspaniały pomysł” Izy pogorszył relacje pomiędzy dziewczynami w klasie.
na oznaczenie nazw modeli, typów, gatunków, rodzajów wyrobów przemysłowych, np. Antek kupił smartfona firmy „Samsung”.
na oznaczenie przezwisk i mniej znanych pseudonimów, np. Nazywali go „Mały”, chociaż miał 1,90 wzrostu.

 

Zadanie 1

Wstaw cudzysłów.

A. Firma Sony produkuje odtwarzacze kompaktowe.
B. Film Pudłaki bardzo podobał się dziecięcej widowni.
C. Marek powiedział: Z powodu złego samopoczucia nie pójdę na trening.
D. Dokonałeś niezłego wyczynu, otrzymując z łatwego sprawdzianu zaledwie parę punktów.
E. Zwracali się do niej Sarna, ponieważ miała duże, brązowe oczy.

 

1. Czas akcji

Wydarzenia rozgrywają się w latach 1399- 1410.

2. Najważniejsze miejsca akcji

Tyniec, Kraków, Bogdaniec, Zgorzelice, Spychów, Szczytno, Malbork, Żmudź, Litwa

3. Bohaterowie

A. Bohaterowie fikcyjni to m.in.  Zbyszko i Maćko z Bogdańca, Zych ze Zgorzelic, Jurand ze Spychowa, Danuśka, Jagienka, Wilk z Brzozowej
B. Bohaterowie historyczni to m.in. król Władysław Jagiełło, księżna mazowiecka Anna Danuta, Zawisza Czarny z Grabowa, Urlich von Jungingen

3. Główne wątki akcji

A. Miłość Zbyszka i Danusi.
B. Miłość Jagienki i Zbyszka.
C. Dramatyczne dzieje Juranda ze Spychowa.
D. Konflikt polsko-krzyżacki.

4. Narracja i język

W powieści występuje narrator abstrakcyjny, wszechwiedzący, wypowiadający się w 3 osobie. Pisarz zastosował stylizację archaiczną, by przybliżyć klimat epoki i uwiarygodnić wydarzenia. Wykorzystał słownictwo staropolskie, częściowo gwarowe, dostosowane do różnych sytuacji i statusu społecznego bohaterów.

 

Zdanie pojedyncze to takie, które zawiera jedno orzeczenie.
Rozbiór gramatyczny polega na określeniu części mowy, z których zbudowane jest zdanie. 

W zielonym ogrodzie głośno szczekał wesoły pies.

W – przyimek
zielonym – przymiotnik
ogrodzie – rzeczownik
głośno – przysłówek
szczekał – czasownik
wesoły – przymiotnik
pies – rzeczownik

 

ZADANIE

Zadanie 1

Dokonaj rozbioru gramatycznego poniższego zdania.

W moim pokoju na stole stał kolorowy wazon.

 

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.