Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, gimnazjum

grudzień 2014

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Kolejna porcja zadań na początku stycznia
Zapraszam na www.polski-online.pl

 

1. Rodzina
Był starym kawalerem. Był stryjem i prawnym opiekunem Klary. Zarządzał jej dobrami aż do czasu zamążpójścia. Sam nie posiadał większego majątku.

2. Stan zdrowotny
Cierpiał na starcze dolegliwości, jak reumatyzm, kurcz żołądka, podagrę.

3. Wykształcenie
Nie umie czytać ani pisać. Wszędzie wtrąca powiedzonko „mocim panie”.

4. Pozycja społeczna
Jest szlachcicem. Pełni honorowy tytularny urząd cześnika powiatowego.

5. Ubiór
Nosi strój szlachecki – pas, kontusz, żupan.

6. Usposobienie
Jest porywczy, wybuchowy, zapalczywy, zawzięty, kłótliwy, nieustępliwy. Ma skłonność do intryg. Porusza się żywo, mówi głośno, często krzyczy i gestykuluje. Postępuje otwarcie.

7. Stosunek do ojczyzny
W młodości brał udział w konfederacji barskiej, co świadczy o jego patriotyzmie.

   

Streszczenie to forma wypowiedzi będąca skrótem treści jakiegoś tekstu. Może dotyczyć np. przeczytanej książki, artykułu.

Pisząc streszczenie:
wybieraj tylko najważniejsze informacje
opuść dialogi
unikaj opisu
stosuj wyrazy oddające następstwo czasowe, np. z kolei, po chwili, gdy, następnie, zaraz potem, okazało się, że…
nie zamieszczaj własnych uwag i opinii

 

Zadanie 1

Napisz streszczenie ballady Adama Mickiewicza „Świtezianka”.

 

Zdanie pojedyncze to takie, które zawiera jedno orzeczenie.

Rozbiór logiczny zdania pojedynczego polega na określeniu części zdania, takich jak podmiot, orzeczenie, okolicznik, przydawka.

Na wysokiej górze stał ogromny zamek.

stał – orzeczenie
zamek – podmiot
na górze – okolicznik miejsca
wysokiej – przydawka przymiotnikowa
ogromny – przydawka przymiotnikowa

 

ZADANIE

Zadanie 1

Dokonaj rozbioru logicznego następującego zdania.

Wesoła dziewczyna szybko biegła przez zieloną łąkę.

 

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.